CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA FILIALA HUNEDOARA A N U N Ţ Ă

Articolul a fost vizualizat de 271 ori

În ziua de 30 martie 2017, la ora 13,00, în Amfiteatrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara din Deva, str. Ghe.
Bariţiu, nr. 2, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1.   Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
2.   Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
3.   Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
4.   Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
5.   Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
6.   Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
7.   Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
8.   Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
9.   Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de președinte al Consiliului filialei;
10.   Diverse.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 13,30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

    PREŞEDINTE, Mornea Maria

Tags: ,