Primăria oferă explicaţii pentru toaletările copacilor din Hunedoara

Articolul a fost vizualizat de 314 ori

De peste două decenii o mare parte dintre arborii de pe marginea străzilor principale din Hunedoara nu au mai fost toaletaţi, iar crengile uscate ale multor copaci pun în pericol siguranţa localnicilor, susţin reprezen­tanţii Primăriei Hunedoara, încercând să explice măsurile luate în ultimele zile, de toaletare a arborilor.

copaci toaleta
Primăria Hunedoara a oferit pre­cizări privind modul în care au fost toaletați copacii din municipiu, după ce mai mulți localnici s-au plâns față de tăierile de copaci. Reprezentanții in­stituției au explicat ce rost au avut toaletările, adăugând că aceste acțiuni vor continua și în următoarele săptămâni. „S-a constatat necesitatea intervențiilor prin tăieri de regenerare (toaletare) care urmăresc reactivarea creșterii arborilor și reîntinerirea coroanei. Această lucrare se realizează pe o bază planificată pentru a îm­bunătăți sănătatea arborilor și a le oferi o creștere controlată şi un alt aspect. Toaletarea este cea mai comună pro­cedură aplicată pentru întreținerea și regenerarea arborilor. Deși arborii din pădure se dezvoltă corespunzător doar cu toaletări ale naturii, amenajările peisagistice care cuprind arbori nece­sită un nivel mărit de grijă pentru menținerea protecției lor și a aspectului estetic. Arborii trebuie toaletați prima dată la 2-5 ani după plantare, apoi la fiecare 5-7 ani. Toaletările nu au fost realizate la perioadele care se impun (dat fiind impactul avut asupra cetă­țenilor), din cauza numărului foarte mare de arbori existenți în zonele verzi ale municipiului Hunedoara și numărul redus de personal care poate asigura o creștere controlată în înălțime și formă a coronamentului vegetativ al acestora. Prin urmare, s-a ajuns la situațiile sesizate de cetățeni”, a informat Pri­măria Hunedoara. Decizia de toaletare a arborilor de pe domeniul public al municipiului Hunedoara s-a luat în mod justificat, susțin reprezentanții administrației locale. „Pentru realizarea acestor obiec­tive este necesară o mai mare înțelegere din partea tuturor lo­cuitorilor, deoa­rece suntem conștienți că orice inter­venție asupra fondului vegetativ poate crea un impact negativ, dar tot ce se întreprinde este pentru siguranța și îmbunătățirea peisajului estetic al municipiului”, a informat Primăria Hunedoara.
„Majoritatea studiilor dendrologice sunt făcute pentru parcuri, iar arborii situați pe aliniamentele stradale și din jurul imobilelor, din punctul nostru de vedere, ar trebui menținuți la o înăl­țime corespunzătoare, astfel încât să nu pună în pericol siguranța pietonilor și autovehiculelor care se deplasează în imediata apropiere a acestora. Pre­cizăm faptul că respectarea legislației specifice în materia protecției mediului și a administrării spațiilor verzi de pe raza municipiului Hunedoara are ca­racter prioritar pentru instituţia noas­tră”, au completat reprezentanții Pri­măriei Hunedoara.