Monografie contabilă privind plata TVA la încasarea facturii (I)

Articolul a fost vizualizat de 23,712 ori

Începând cu 1 ianuarie 2013 se aplică pentru unele entităţi economice sistemul de plată a TVA la încasare. Modificarea Codului Fiscal a fost efectuată prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621, fiind aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 772 din 15 noiembrie 2012. 

CECCARDe asemenea, au fost modificate şi normele de aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071 dată pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

Astfel, potrivit noilor prevederi ale Codului fiscal, de la 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA, cu sediul activităţii în România, a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare.
Pentru furnizorul (prestatorul) care este obligat să aplice sistemul TVA la încasare, exigibilitatea TVA nu va mai interveni la data emiterii facturii, ci la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. Această amânare a exigibilităţii TVA se acordă în cazul neîncasării creanţelor până în cel mult cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii.

În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.

Aşadar, dacă în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii, chiar dacă aceasta nu a fost încasată, persoanele impozabile vor inregistra TVA colectată aferentă sumelor neîncasate pe care le vor declara prin Decontul 300 şi o vor achita până la data de 25 a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea.

În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

Dacă între două societăţi, care aplică sistemul TVA la încasare, are loc o tranzacţie prin care o parte din contravaloarea facturată este achitată la data facturării sau anterior pe factura emisă, furnizorul va menţiona separat valoarea care a fost încasată în numerar şi a TVA aferentă, întrucât pentru aceasta se aplică regimul normal de exigibilitate, şi separat diferenţa neachitată în dreptul căreia se înscrie menţiunea “TVA la încasare”.

Exemplu: Societatea X vinde bunuri în valoare de 10.000 lei, TVA 2.400 lei, către societatea Y. Societatea X încasează la emitere în numerar suma de 400 lei. Societatea X aplică sistemul de TVA la încasare. În factură se va menţiona o dată cu întocmirea acesteia, nu ulterior, că suma pentru care se aplică TVA la încasare este de 12.000 lei, din care TVA 2.322,58 lei.
Înregistrarea facturii
La furnizor:
Determinarea TVA exigibilă inclusă în suma de 400 lei încasată în numerar, 400×24/124 = 77,42 lei:

411 Clienţi = % 12.400
707 “Venituri din vânzarea mărfurilor” 10.000 4427 “TVA colectată” 77,42 4428 “TVA neexigibilă” 2.322,58

Încasarea sumei de 400 lei:
5311 “Casa în lei” = 411 “Clienţi”
400

La cumpărător: Avem TVA deductibilă aferentă sumei de 400 lei achitată în numerar de 77,42 lei.
% = 401 “Furnizori” 12.400
301 “Materie primă” 10.000
“Materie primă”
4426 “TVA deductibilă” 77,42
4428 “TVA neexigibilă” 2.322,58

Plata sumei de 500 lei:
401 “Furnizori” = 5311 “Casa în lei” 400
După 20 de zile se realizează încasarea/plata sumei de 7.000 lei.
Determinarea TVA aferentă sumei încasate 7.000 x 24 / 124 =1.354,83 lei
Înregistrarea încasării facturii încasate la furnizor:
5121 “Conturi la bănci în lei” = 411 “Clienţi” 7.000
şi a TVA devenită exigibilă:
4428 “TVA neexigibilă” = 4427 “TVA colectată” 1.354,83
Înregistrarea plăţii facturii la beneficiar:
401 “Furnizori” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 7.000
Şi a TVA devenită deductibilă:
426 “TVA deductibilă” = 4428 “TVA neexigibilă” 1.354,83

Prevederile legale în vigoare nu menţionează un termen până la care se amână dreptul de deducere al TVA. Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, fiecare încasare/plată totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă colectată/deductibilă.

Mornea Maria,

Preşedinta Consiliului filialei CECCAR Hunedoara