Academia Română: Specialiştii aprobă intervenţia la urs şi lup în interesul sănătăţii şi securităţii publice

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române îşi reafirmă poziţia privind aprobarea derogărilor pentru urs şi lup în interesul sănătăţii şi securităţii publice şi insistă asupra dezideratului de conservare a biodiversităţii autohtone prin respectarea legislaţiei româneşti şi comunitare.

În data de 22 august, Ministerul Mediului a transmis Academiei Române – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN), modificările la proiectul de „Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante“. Aceste modificări au fost efectuate ca urmare a observaţiilor transmise către Ministerul Mediului pe durata procesului de consultare publică de Academia Română – CMN, de societatea civilă şi de persoanele şi organizaţiile interesate.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a avizat proiectul de ordin de ministru, cu următoarele precizări: ordinul de ministru respectă prevederile legale şi se referă la derogări care au drept scop rezolvarea unor situaţii urgente, prevenirea producerii unor daune importante şi asigurarea sănătăţii şi securităţii publice; procedurile propuse dau prioritate capturării şi relocării unor exemplare, fapt ce contribuie la o ajustare a densităţii urşilor şi lupilor în unele zone cu efective mai importante. În acest sens, în textul ordinului de ministru se vor menţiona „capturarea în vederea relocării”, „capturarea, relocarea sau recoltarea”, „capturate/ recoltate” sau „recoltate/ capturate”, acolo unde aceşti termeni sunt cuprinşi în textul şi anexa ordinului de ministru.

Academia a transmis ca „cifrele maximale propuse – 140 pentru urs, 97 pentru lup – nu sunt de natură a afecta starea de conservare a populaţiilor acestor două specii şi se bazează atât pe evaluările efectivelor, cât şi pe sesizările şi plângerile înregistrate la autoritatea naţională în domeniul protecţiei mediului; extragerile, respectiv capturările şi relocările, împiedică „vânătoarea la trofeu”, favorizează reproducerea exemplarelor viguroase şi conduc la o creştere a vitalităţii populaţiilor acestor specii.

Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, consideră că, pentru viitor, sunt necesare realizarea unui plan naţional de management durabil şi integrat al speciilor de carnivore strict protejate, pentru conceperea căruia îşi arată disponibilitatea de a se implica; stabilirea unui protocol unitar şi corect de colectare şi prelucrare a datelor privitoare la aceste specii; intensificarea acţiunilor şi activităţilor educative privind etologia acestor specii, precum şi comportamentul oamenilor faţă de ele, aspecte ce pot spori gradul de toleranţă socială şi identificarea şi eliminarea cauzelor care afectează starea de conservare a carnivorelor strict protejate, respectiv generarea aşa-numitelor conflicte om-carnivore mari.

Pentru a verifica punerea în aplicare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare (Directiva Habitate), în mod special din momentul în care ordinul va produce efecte, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române anunţă că va solicita Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (instituţia care centralizează derogările), pentru fiecare caz în parte: (a) măsurile concrete de conservare a speciilor vizate, (b) măsurile luate de autorităţile locale pentru a preveni conflictele om-animal.

Conform prevederilor legale în vigoare (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011), în situaţii justificate, Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorităţii, cu avizul prealabil al Academiei Române, „cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural“.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române precizează încă o dată că a avizat acest proiect de Ordin al Ministrului, numai în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversităţii autohtone prin respectarea legislaţiei româneşti şi comunitare.

Specialiştii din cadrul Comisiei sunt dispuşi să participe alături de toţi factorii interesaţi, la adoptarea unui plan de management şi a unei strategii pe termen scurt şi mediu, în vederea menţinerii unor populaţii optime de carnivore mari, participanţi esenţiali în menţinerea echilibrului ecologic al biocenozelor forestiere ale ţării noastre, de o deosebită valoare naţională şi europeană.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.