ACUM – Ce dezbate Guvernul la Palatul Victoria

Proiectele de acte normative de pe agenda

şedinţei Guvernului României din 13 septembrie 2017, ora 14.00

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind internshipul
 3. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti, la 29 iunie 2017
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea acestuia în folosinţă, cu titlu gratuit Federaţiei Române de Atletism
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, şi transmiterea lui din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila
 7. MEMORANDUMURI
 8. MEMORANDUM cu tema:

– Aprobarea negocierii şi semnării de România a Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă la Convenţia Cadru privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor

– Formularea de către România, cu ocazia semnării Protocolului, a unei declaraţii interpretative privind aria de aplicare teritorială a Protocolului

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante din Ministerul Sănătăţii, precum şi din instituţii aflate în subordinea sa
 2. MEMORANDUM cu tema: Procesul de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării din Turkmenistan cu privire la colaborarea în domeniul economic
 4. MEMORANDUM cu tema: Deschiderea Centrului de Informare al României de la Slatina/ Solotvino Ucraina în trimestrul IV-2017 şi iniţierea demersurilor în vederea deschiderii Centrelor de Informare ale României de la Bor (Serbia/Valea Timocului) şi Korcea (Albania)
 5. MEMORANDUM cu tema:Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Galaţi în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al statului

NOTE

 1. NOTĂ cu privire la Programul legislativ al Guvernului pe anul 2017, actualizat
 2. NOTĂ cu privire la Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, iniţiată de domnul senator PSD Eugen Teodorovici (Plx. 247/2017)
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind restituirea diferenţelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri salariale dispuse în temeiul art. 1 din Legea nr. 118/2010, iniţiată de domnul deputat PSD Tudor Ciuhodaru (Bp. 60/2017)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *