ANUNȚ

Potrivit Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ”Revizuire Plan Urbanistic Zonal – Zona  Cetate  Deva – Amenajare zonă pietonală  Piața Cetății și zona adiacentă din municipiul Deva”, generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, Piața Cetății și zona adiacentă.

Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate pe site-ul Primăriei Municipiului Deva: www.primariadeva.ro – Monitorul oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite pe adresa de e-mail: primar@primariadeva.ro.

Termenul limită până la care se pot primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 31.01.2022.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.