Aproape 800 de posturi sunt vacante pentru dascăli

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a publicat lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. La nivelul județului Hunedoara sunt vacante aproape 800 de posturi. Acestea pot fi ocupate prin concurs. Cele mai multe posturi sunt netitularizabile, adică angajarea se realizează pe o perioadă determinată. Doar pentru 68 de din cele aproape 800 de posturi, angajarea se face pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Persoanele care vor să devină dascăli vor trebui să participa la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice.
Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice şi a catedrelor declarate vacante sau rezervate în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2021-2022, se face în conformitate cu prevederile art. 64-81 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificările şi completările ulterioare numită în continuare Metodologie.

În perioada 19-20 mai 2021 validează înscrierea numai candidaţii absolvenţi înainte de anul 2021 care au finalizat studiile şi prezintă documentul de absolvire. În perioada 13-16 iulie 2021se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2021 precum şi pentru absolvenţii 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Pot fi repartizați în baza notei/mediei de repartizare obținută la concursurile naționale din perioada 2015-2020 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).

În data de 17 iulie 2020 se afişează, pe site-ul inspectoratului şcolar şi la avizierul inspectoratului școlar: lista candidaților înscriși; lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscris(e) la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate în anul şcolar 2019-2020; lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate pe durata de viabilitate a postului aceste cadre didactice; rezultatele obţinute de către candidaţi la probele orale eliminatorii.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *