ASE București – Centrul Teritorial Deva organizează admitere din 10 septembrie 2018

Academia de Studii Economice din București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de admitere pentru studii universitare de licență Învățământ la Distanță, la specializarea Management.

Înscrierile vor avea loc în perioada 10-15 septembrie 2018, între orele 8:00-16:00, la Centrul Teritorial Deva, din Piața Unirii, nr. 3.

Admiterea se face pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie ponderată între media de la Bacalaureat (70%) și media anilor de studii (30%). Totodată, candidații vor depune un eseu motivațional privind alegerea ASE, care va fi evaluat cu calificativul ”Admis” sau ”Respins”.

Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi afișate miercuri, 19 septembrie 2018.

Actele necesare pentru înscriere sunt: dosar plic; diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) – în original sau copii legalizate (absolvenții din august-septembrie 2018 vor prezenta adeverința de promovare a Bacalaureatului); adeverinţă medicală tip; cartea de identitate (original/copie); copii legalizate după certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul); două fotografii 3/4; dovada achitării taxei de înscriere (în valoare de 125 lei) şi declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează să nu urmeze simultan mai mult de două programe de studii universitare (se completează la sediul facultății).

Taxa de şcolarizare este de 3.500 de lei şi se achită în două rate (50% din taxă la înscriere; 50% din taxă până la începutul semestrului al doilea).

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0372.790.592 (luni-vineri, între orele 9:00-16:00), sau pe adresa de e-mail asedeva2017@gmail.com.

 

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *