Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția Poliția Locală Deva în luna august 2022

În perioada 01.08.2022 – 31.08.2022 polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Deva, având la bază prevederile Legii nr. 155/2010 Poliției Locale coroborate cu prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a poliției locale și cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r) precum și în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local Deva, au acționat în raza de competență, înregistrând următoarele rezultate:

  1. Structura Ordine și Liniște Publică (OP);

Polițiștii locali au aplicat un număr de 116 sancțiuni;

 

  1. Structura Circulație pe Drumurile Publice (CR)

Polițiștii locali au aplicat un număr de 183 sancțiuni;

 

  • Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului

Polițiștii locali au aplicat un număr de 57 sancțiuni;

 

  1. Centrul Monitorizare Video Trafic

S-au preluat un număr de 177 sesizări telefonice. De asemenea, operatorii din cadrul compartimentului operator trafic supraveghere, au dat un număr de 80 sesizări şi s-au efectuat 422 de identificări în Baza Națională de Date. Totodată au pus la dispoziție lucrătorilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale probatoriu video în vederea soluționării unui număr de 10 dosare penale.

ALTE ACTIVITĂȚI:

 

Structura Ordine și Liniște Publică:

– polițiștii locali asigură transportul de valori de la Primăria Municipiului Deva la Trezorerie și retur;

– asigură transportul și protecția personalului din cadrul DPLEPSC, a ofițerului de stare civilă pentru buna desfășurare a activității de oficiere a casătoriilor în afara sediului Casei Casătoriilor;

– asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin paza care se efectuează permanent la ușa de acces în Primăria Municipiului Deva;

– asigură protecția personalului din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Deva, prin paza care se efectuează permanent la sediul instituției;

– însoțesc executorii judecătorești la evacuările din imobilele aparținând Primăriei Municipiului Deva;

– au soluționat un număr de 74 sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat;

–  au soluționat un număr de 10 sesizări telefonice primite de la operatorii din CMVT;

– sesizări scrise – 5 răspunsuri;

–  sesizări prin aplicaţia Deva 24 – 6 răspunsuri;

– răspund si soluționează  sesizări telefonice venite prin Dispeceratul Poliției Locale;

De asemenea, prin efectuarea patrulelor mobile și pedestre, se previne săvârșirea eventualelor fapte de natură antisocială care ar putea periclita viața și integritatea persoanelor.

 

Structura Circulație pe Drumurile Publice:

 

– restricţionarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor la carosabil 4 acţiuni;

– restricționarea traficului rutier cu ocazia adunărilor publice 2 acțiuni;

– au răspuns prin aplicația Deva 24, la un număr de 7 sesizări;

– au soluționat un număr de 69 de  sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat;

– au primit la audiențe 3 persoane;

–  au soluţionat un număr de 65 sesizări de la operatorii din C.M.V.T.;

– au soluţionat 6 petiţii primite de la cetăţeni;

– autovehicule fără stăpân/abandonate, monitorizate 17;

– autovehicule staţionate neregulamentar, ridicate 37;

– autovehicule fără stăpân/abandonate, ridicate de proprietari în urma somaţiei 11;

– au implementat 153 P.V., în Baza Naţională de Date a Poliției Române.

 

Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:

– polițiștii locali efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

– polițistii locali verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

– politistii locali verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

– politistii locali verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor, desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare si  târguri precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

 

În cadrul tuturor structurilor mai sus amintite se fac cercetări ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea cu celeritate a tuturor reclamațiilor scrise/telefonice venite din partea cetățenilor cât și a sesizărilor venite prin aplicația ,,Deva 24’’.

 

 

Direcția Poliția Locală Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *