Autoritățile publice locale – Bătaia de joc a statului român

Marcel Adrian GOIA, Primarul Orașului HAȚEG – Scrisoare deschisă:

“Sunt Primarul Orașului Hațeg, Jud. Hunedoara, Marcel Adrian Goia și vreau să vă expun birocrația la care s-a ajuns pentru obținerea unor avize în vederea realizării unor proiecte sau documentații necesare în Administrația Publică Locală, acesta fiind doar un exemplu:

Având în vedere cerinţele legii nr. 350/2001 a urbanismului şi amenajării teritoriului cu modificările şi completările ulterioare care prevede ca fiecare U.A.T. să elaboreze sau să actualizeze Planul Urbanistic General, Primăria oraşului Haţeg a organizat în anul 2011 licitaţia pentru Actualizarea P.U.G. Oraş Haţeg cu localităţile aparţinătoare , documentaţie care era aprobată deja din 1999.
Astfel în urma desemnării ofertantului caştigător, în luna mai 2011 s-a încheiat un contract de servicii cu o persoană juridică abilitată să presteze aceste servicii pentru o sumă totală de 186.893 lei , TVA inclus şi o durată de elaborare de 18 luni.

Conform ofertei financiare şi tehnice serviciul cuprindea elaborarea P.U.G. în patru etape de realizare structurate astfel :
– Etapa 1: elaborare studii de fundamentare topo, circulație, zone cu risc natural , zone protejate , studiu socio – demografic, activități economice, studii care au fost predate de proiectant către beneficiar după două luni;
– Etapa 2: elaborare PUG preliminar şi regulament local de urbanism în vederea informării şi consultării populaţiei , care a fost predat de proiectant în luna dec. 2011;
– Etapa 3: elaborare documentaţii pentru obţinerea avizelor de la instituţiile abilitate , predate de către proiectant către beneficiar în luna dec. 2012;
– Etapa 4: prevede elaborarea documentatiei finala in urma introducerii observatiilor si cerintelor avizatorilor si optiunii populatiei .

Primele trei etape în care raporturile sau desfăşurat între Primărie şi proiectant s-au desfăşurat conform prevederilor contractului încadrându-se în termenele şi bugetul contractat.
Însă din momentul depunerii documentaţiilor pentru obţinerea avizelor , care s-au ridicat iniţial la un număr de 28 de instituţii avizatoare, putem spune că începe o adevărată aventură, marcată de timp îndelungat, bani suplimentari, modificări legislative pe parcurs, avize care expiră între timp.
Majoritatea instituţiilor avizatoare au emis avizele într-un termen rezonabil , unele chiar s-au încadrat în max. 30 de zile, dar ca întotdeauna există şi excepţii din care enumerăm doar cateva:
– recordul de aşteptare s-a înregistrat la Ministerul Culturii unde am depus documentaţia pentru obţinerea avizului în 16.07.2013 iar avizul a fost eliberat după doi ani şi şapte luni în 12.02.2016 , perioada în care s-a solicitat suplimentar şi un „studiu istoric şi de arheologie„ pentru care Primăria a plătit 19.840 lei cu toate că documentaţia P.U.G. depusă conţinea un studiu istoric de fundamentare.
– la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, documentaţia a stat pentru avizare 22 de luni, aproape doi ani, începând din februarie 2016 și până în decembrie 2017, având în vedere faptul că pentru a o putea depune trebuie să existe toate celelalte avize (28) , acesta fiind motivul pentru care s-a depus doar în 2016 .
– pentru obţinerea avizului Agenţiei Judeţene pentru protecţie a Mediului au fost necesare 11 luni din martie 2013 până în ianuarie 2014 , fiind solicitat în acest timp suplimentar şi un „ Raport de Mediu şi evaluare adecvată” care a costat 55.800 lei
– avizul Administrației Apelor Române a fost emis într-un termen de trei luni, rezonabil raportat la cele prezentate anterior .
Dar asta nu e totul. Cum în Romania legislația e într-o continuă modificare şi schimbare , pe parcursul derulării contractului după ce toate părțile componente ale PUG-ului erau elaborate s-a prevăzut printr-o modificare a Legii urbanismului că PUG-ul trebuie să conţină şi un Plan de Mobilitate Urbană , astfel că în martie 2018 Consiliul Judeţean Hunedoara direcţia Arhitect – Şef respinge avizarea PUG-ului solicitând elaborarea Planului de Mobilitate Urbană.

Astfel Primăria se vede nevoită să încheie suplimentar faţă de contractul elaborarii PUG un alt contract pentru elaborare „ Plan de Mobilitate Urbană „pentru suma de 53.550 lei , studiu care a fost finalizat în luna august 2018 şi depus la Agenţia de Mediu pentru avizare , care Agenţie însă consideră că trebuie trimis şi la Agenţia Naţională pentru Arii Protejate unde probabil se va solicita suplimentar şi un studiu specific şi în felul acesta se creează un cerc vicios care nu se mai încheie niciodată.

Inițial fiind obținut avizul Agenției Jud. Pentru Protecția Mediului nu înțeleg de ce trebuie să o luăm din nou de la capăt ,probabil să mai dureze șapte ani de zile până la obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare.
În toată această perioadă de şapte ani în care se trece prin calvarul obţinerii avizelor , multe dintre ele în special cele de la deţinătorii de reţele edilitare expiră avand durată limitată şi trebuiesc reînnoite astfel că unele dintre ele au fost obţinute şi de trei sau patru ori , platindu-se de fiecare dată contravaloarea acestora.
Din punct de vedere financiar faţă de suma contractată pentru elaborarea documentaţiei s-a ajuns să se plătească în plus 55 % pentru studii solicitate de unii avizatori.

Toate aceste aspecte prezentate în ceea ce priveşte mecanismul greoi, complicat şi costisitor de obţinere a avizelor pentru un Plan Urbanistic General face ca la nivel naţional numărul localităţilor care au un PUG actual aprobat să fie extrem de mic, probabil sub 10 % motiv pentru care deşi legislaţia prevedea termene limită până la care o localitate să deţină un PUG , în nenumărate rânduri acest termen a fost prelungit , ultima prelungire decalând termenul limită de 31 dec. 2018 cu încă cinci ani.

Paradoxal este faptul că cele mai mari greutăţi şi întârzieri în avizare se întâlnesc la Instituţii Publice ale Statului Roman – Ministere , Agenţii , Direcţii Teritoriale – comparativ cu operatorii reţelelor edilitare care de regulă sunt companii private şi au dovedit operativitate.

Probabil fără prevederea unor reglementări legislative care să impună o perioadă maximă în care o instituţie trebuie să emită un aviz şi eliminarea unor studii suplimentare cerute de către unii dintre avizatori situaţia va rămane neschimbată iar numărul localităţilor fără PUG va rămane la fel de mare şi atunci nu trebuie să ne mai întrebăm de ce nu putem promova investiţii publice sau de ce e nevoie de atâtea PUZ-uri.

Nu vreau decât să trag un semnal de alarmă asupra birocrașiei din România ce a ajuns la cote maxime și nu știu până unde se dorește să se ajungă.

Ne mirăm de ce nu se întocmesc proiecte pentru a fi depuse și a se atrage bani de la Uniunea Europeană.
Vă spun din propria experiență că pentru a întocmi un proiect, a obține toate avizele și a-l putea depune pentru a atrage fonduri Europene durează aproximativ 2 ani, evaluarea proiectului între 6 luni și 1 an, semnarea contractului de finanțare de către Ministerul Dezvoltării până la 3 luni, sau poate și mai mult, după care întocmirea caietului de sarcini și obținerea avizului de la Agenția Națională de Achiziții Publice între 3 luni si 6 luni.

După derularea tuturor acestor operațiuni începe în sfârșit licitația pentru atribuirea contractului de lucrări și începerea lucrărilor care mai poate dura între 3 și 6 luni.

Domnilor parlamentari, miniștrii, secretari de stat, vă rog faceți ce trebuie și ce este bine pentru țară.
Nu uitați ce promiteți în campania electorală și țineți-vă promisiunile.”

 

Notă: postările de la rubrica „faceNEWS” sunt preluate ca atare, fără modificări, de pe paginile de facebook ale autorilor.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *