Bugetul companiei Minvest Deva, supus spre aprobare

Bugetul companiei Minvest Deva  este supus spre a fi aprobat în ședința de Guvern. Documentul arată că societatea are o balanță pozivită, veniturile fiind mai mari decât cheltuielile.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, operator economic ce-si desfășoară în principal activitatea în domeniul extracţiei şi prelucrării minereurilor cuprifere, auroargentifere, feroase, polimetalice şi a produselor de carieră şi balastieră și în secundar prestări de servicii în domeniul lucrărilor de conservare – închidere a minelor, reconstrucţie ecologică şi monitorizare postînchidere a minelor şi carierelor închise, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:  veniturile totale sunt în sumă de 9.963 mii lei, reprezentând venituri din exploatare, care includ venituri din vânzarea produsului sort de nisip cuarțifer și venituri din servicii prestate din lucrări de închidere, conservare și monitorizare a obiectivelor miniere, în baza contractelor încheiate de societate; cheltuielile totale în sumă de 7.415 mii lei”, arată documentul.

Cheltuieli de natură salarială sunt în sumă de 2.992 mii lei.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului stat pe anul 2019. d) stabilirea nivelului plaţilor restante pe anul 2019, s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului stat pe anul 2019; e) proiectul de buget de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune”, mai arată documentul.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.