Ce are azi pe ordinea de zi Guvernul

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, începând cu ora 13.00, un proiect de OUG pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Proiectul de OUG complet poate fi accesat AICI.

“(1) Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, este documentul strategic al României care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii pentru aplicarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă – MRR la nivel national. Sursa de finanţare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului. Scopul final al PNRR este să accelereze implementarea reformelor sustenabile şi a investiţiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii durabile.

(2) PNRR are structura stabilită conform Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului şi face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeană.

(3) Guvernul aprobă prin Memorandum, mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, pentru a desfăşura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzută la art.14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi mandatarea Ministerului Finanţelor, denumit în continuare MF, pentru a desfăşura procedurile de negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene”, conform proiectului de OUG.

Pe 19 martie, Guvernul a dezbătut, în primă lectură, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Cu două zile înainte, avuse loc la Palatul Cotroceni o şedinţă de lucru a preşedintelui Klaus Iohannis pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, premierul Florin Cîţu, vicepremierul Dan Barna, vicepremierul Hunor Kelemen şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea.

Ulterior, şeful statului a declarat că, prin PNRR, va fi pus accent pe dezvoltarea sistemului de sănătate, pentru care vor fi alocate 3 miliarde de euro. Patru miliarde de euro vor fi alocate programului „România Educată”. Vor fi investiţii în programul de autostrăzi, în digitalizare. Suma de 2,2 miliarde de euro va fi alocată reabilitării termice a blocurilor şi consolidării clădirilor la cutremur.

Executivul mai are spre aprobare un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, la 05 septembrie 2020.

În primă lectură este un alt proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.

Pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri de la Palatul Victoria este înscris şi proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016.

„În aplicarea prevederilor art. 2 din lege, beneficiază de stimulent copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar şi care se află în una din următoarele situaţii:

a) provin din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;

b) se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei acestuia/acestora, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare persoana desemnată, dacã veniturile pe persoanã, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depãşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei”, conform proiectului de hotărâre.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, iar un alt proiect de hotărâre este cel privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022.

Alt proiect de hotărâre este cel privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul produs în judeţul Harghita.

„Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 867.974 lei, exclusiv transportul, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul produs în judeţul Harghita. Transportul produselor până la locul de destinaţie indicat de Instituţia Prefectului – judeţul Harghita se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale”, arată proiectul de act normativ.

Guvernul va mai aproba şi câteva proiecte de hotărâre privind eliberarea şi numirea unor prefecţi şi subprefecţi.

La capitolul „Documente de Politici Publice”, figurează pe ordinea de zi Carta Albă a Apărării.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.