Ce are guvernul pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, de la ora 13.00, un proiect de ordonanţă de urgenţă care reglementează dreptul oricărei persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit.

„Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează dreptul oricărei persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit. Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică încălcărilor prevederilor art. 101 sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, încălcărilor prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE atunci când acestea se aplică în paralel cu legislaţia naţională în materie de concurenţă, precum şi în cazul aplicării în mod exclusiv a legislaţiei naţionale în materie de concurenţă”, arată proiectul de OUG.

De asemenea, orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o practică anticoncurenţială interzisă potrivit prevederilor Legii nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale art. 101 sau 102 din TFUE poate solicita şi obţine repararea integrală a prejudiciului respectiv”.

Sursa citată mai arată că despăgubirile integrale repun persoanele care au suferit un prejudiciu în situaţia în care s-ar fi aflat dacă legislaţia în materie de concurenţă nu ar fi fost încălcată. Despăgubirea integrala include pierderea efectivă, profitul de care este lipsită persoana prejudiciată, precum şi plata dobânzii aferente.

Totodată, despăgubirea integrală în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă nu poate conduce la o îmbogăţire fără justă cauză, indiferent dacă despăgubirea integrală se produce în urma unor despăgubiri punitive, multiple sau de altă natură.

„Competenţa instanţelor judecătoreşti Competenţa de a soluţiona cererile de reparare a prejudiciului cauzat de întreprinderi ca urmare a unei încălcări a legislaţiei în materie de concurenţă revine Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, împotriva hotărârii acesteia putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, conform sursei menţionate.

Pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri a Executivului figurează şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea condiţiilor de acordare a garanţiei de stat în favoarea Societăţii Blue Air Aviation – S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19.

„(1) Termenii şi condiţiile financiare ale împrumutului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation – S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, în valoare de 300 775 000 lei, garantat de stat în procent de 100%, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente, ce se acordă Societăţii Blue Air Aviation – S.A. de către Banca de Export Import a României EximBank S.A., sunt următoarele: a) maturitate de 6 ani; b) perioadă de graţie de 12 luni; c) rată a dobânzii de ROBOR 12 luni + 4 % pe an; d) comision de acordare de 0,75%, aplicabil la valoarea împrumutului; e) comision de 2%, aplicabil la valoarea rambursată anticipat din împrumut, pentru rambursarea anticipată a împrumutului din alt credit/credite şi comision de 0% pentru rambursarea anticipată a împrumutului din surse proprii; f) comision de analiză pentru modificarea condiţiilor iniţiale de 0,2% aplicabil la valoarea împrumutului, cu o valoare de minimum 100 EUR. (2) Pentru garantarea de către stat în procent de 100% a împrumutului prevăzut la alin. (1), societatea Blue Air Aviation – S.A. plăteşte Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de Garant, o primă de garantare sau comision la fondul de risc de 2% pe an”, conform proiectului de hotărâre.

Un alt proiect de hotărâre vizează trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A. – Sucursalele Regionale CF Iaşi şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.

De asemenea, Guvernul are spre aprobare un proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A. – Sucursalele Regionale CF Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.

Şapte memorandumuri mai sunt înscrise pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Executivului. Printre ele este şi cel care prevede aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru Costel ALEXE şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETSSuport Facility).

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *