CE lansează o platformă care va ajuta statele membre să acceseze fonduri prin Mecanismul pentru o tranziţie justă

Comisia Europeană a anunţat luni lansarea unei platforme pentru o tranziţie justă care va ajuta statele membre să îşi elaboreze planurile teritoriale pentru o tranziţie justă şi să acceseze fonduri de la bugetul de peste 150 de miliarde de euro al Mecanismului pentru o tranziţie justă.

”Luni, 29 iunie, va fi lansată Platforma pentru o tranziţie justă care va ajuta statele membre să îşi elaboreze planurile teritoriale pentru o tranziţie justă şi să acceseze fonduri de la bugetul de peste 150 de miliarde de euro al Mecanismului pentru o tranziţie justă. Această platformă online va oferi sprijin tehnic şi consiliere părţilor interesate din sectorul public şi privat din regiunile carbonifere şi din alte regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon, asigurând un acces facil la informaţii despre posibilităţile de finanţare şi surse de asistenţă tehnică”, a informat CE.

Platforma se va asigura că bugetul de 40 de miliarde de euro (în preţurile constante din 2018) propus în cadrul Fondului pentru o tranziţie justă este direcţionat către proiectele cele mai potrivite şi că nicio regiune nu va fi neglijată. Totodată, platforma va sprijini accesul la schema specifică din cadrul InvestEU şi la facilitatea de împrumut pentru sectorul public.

Mecanismul este alcătuit din trei piloni de finanţare: Fondul pentru o tranziţie justă, propus la 14 ianuarie 2020 şi consolidat prin pachetul de măsuri de redresare din 27 mai, o schemă specifică pentru o tranziţie justă din cadrul InvestEU şi o facilitate de împrumut pentru sectorul public. Se preconizează că, în perioada 2021-2027, cei trei piloni vor mobiliza investiţii de peste 150 de miliarde de euro în regiunile din UE care sunt cele mai vulnerabile la tranziţia climatică.

”Platforma va oferi: sprijin tehnic şi consiliere statelor membre şi regiunilor, inclusiv în ceea ce priveşte operaţionalizarea planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă şi construirea unor rezerve de proiecte pentru Mecanismul pentru o tranziţie justă; un punct unic de acces pe internet, inclusiv posibilitatea de a contacta Comisia pentru a-i adresa întrebări tehnice şi administrative legate de tranziţia justă; un schimb de informaţii, de experienţă şi de cunoştinţe cu regiunile care utilizează intens combustibilii fosili şi care au emisii ridicate de dioxid de carbon, cu ajutorul unor baze specifice de date cu proiecte şi experţi; un forum pentru dialogul pe tema tranziţiei juste la care să participe părţile interesate de la nivel local şi naţional, partenerii sociali, autorităţile publice şi instituţiile UE”, mai arată CE.

Evenimentul de lansare a platformei marchează debutul unei săptămâni de evenimente online dedicate regiunilor care utilizează intens cărbunele, lignitul, turba şi şisturile bituminoase, precum şi regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon şi organizate în cadrul săptămânii virtuale a regiunilor carbonifere şi al unui seminar dedicat regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Aceste evenimente vor oferi părţilor interesate informaţii despre noutăţile apărute la nivelul politicilor UE, dar şi oportunitatea de a face schimb de bune practici.

”Prin Pactul verde îndrăznim să demonstrăm că este posibil un nou model de transformare favorabilă incluziunii, bazat pe o tranziţie justă. Avem datoria de a profita de acest context în care ne reconstruim economiile şi societăţile pentru a clădi un viitor mai sustenabil pentru copiii şi nepoţii noştri. Cu ajutorul Platformei pentru o tranziţie justă putem începe să facem primii paşi în această direcţie”, spune vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans.

Către finele anului 2020, platforma va găzdui o bază de date cu proiecte şi experţi.

”Prin lansarea Platformei pentru o tranziţie justă facem un pas hotărât către o Europă neutră din punct de vedere climatic. Încurajez aşadar autorităţile din toate statele membre să o folosească din plin în procesul de elaborare şi implementare a unor planuri teritoriale pentru o tranziţie justă care să promoveze reînnoirea economică, noi competenţe şi noi oportunităţi de angajare. Mă voi asigura că nicio regiune nu va fi exclusă, astfel încât toate regiunile şi toţi europenii să poată profita de avantajele unui viitor digital mai ecologic şi mai echitabil”, afirmă comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira.

Platforma va avea trei direcţii de lucru: asistenţa tehnică coordonată din partea Comisiei Europene şi a Grupului BEI, un punct unic de acces şi un serviciu de asistenţă pe internet, precum şi organizarea de evenimente de promovare a participării părţilor interesate şi a schimbului de bune practici.

”Platforma pentru o tranziţie justă va oferi sprijin specific regiunilor care vor fi cele mai afectate de tranziţia către o economie verde. Ea va concentra într-un singur loc expertiza din toate serviciile relevante ale Comisiei, pentru a garanta că regiunile care utilizează intens combustibilii fosili şi care au emisii ridicate de dioxid de carbon dispun de toate informaţiile, instrumentele şi sprijinul de care au nevoie pentru a-şi transforma economiile într-un mod echitabil”, spune comisarul pentru energie, Kadri Simson.

Mecanismul pentru o tranziţie justă face parte din demersurile Pactului verde european de a crea, până în 2050, o economie neutră din punct de vedere climatic în Europa. Mecanismul va urmări depăşirea costurilor economice şi sociale ale tranziţiei climatice în cele mai vulnerabile regiuni care utilizează intens combustibilii fosili şi care au emisii ridicate de dioxid de carbon. Mecanismul este alcătuit din trei piloni de finanţare: Fondul pentru o tranziţie justă, propus la 14 ianuarie 2020 şi consolidat prin pachetul de măsuri de redresare din 27 mai, o schemă specifică pentru o tranziţie justă din cadrul InvestEU şi o facilitate de împrumut pentru sectorul public.

Se preconizează că, în perioada 2021-2027, cei trei piloni vor mobiliza investiţii de peste 150 de miliarde de euro în regiunile din UE care sunt cele mai vulnerabile la tranziţia climatică.

Anunţată în Planul de investiţii al Pactului verde european, Platforma pentru o tranziţie justă are la bază activităţile Iniţiativei pentru regiunile carbonifere aflate în tranzaţiei, pe care le extinde, şi face parte din Mecanismul pentru o tranziţie justă.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *