Cine este Virgil Popescu, posibil Ministru al Economiei

Numele ocupanților celor 16 ministere din guvernul PNL:

 1. Ministerul Afacerilor Externe  – Bogdan Aurescu
 2. Ministerul Afacerilor Interne – Laurențiu Leoreanu
 3. Ministerul Apărării Naționale – Nicolae Ciucă
 4. Ministerul Finanțelor – Florin Cîțu
 5. Ministerul Economiei – Virgil Popescu
 6. Ministerul Dezvoltării – Raluca Turcan
 7. Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu
 8. Ministerul Agriculturii – Adrian Oros
 9. Ministerul Muncii – Violeta Alexandru
 10. Ministerul Mediului – Costel Alexe
 11. Ministerul Educației  – Monica Anisie
 12. Ministerul Fondurilor Europene – un independent (posibil Sorin Maxim)
 13. Ministerul Tineretului și Sportului – Sorin Moldovan
 14. Ministerul Transporturilor – Lucian Bode
 15. Ministerul Culturii – Liviu Brătescu
 16. Ministerul Sănătății – Victor Costache

Virgil Popescu – Născut în 25.04 1968 în localitatea Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. A absolvit Liceul Industrial Energetic nr.6, din Drobeta Turnu Severin.  Și-a continuat studiile la Universitatea politehnică din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Este masterand al Universității din Craiova, Facultatea de Științe Economice. Din 2008 este prof.conf. la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.

Între anii 1997 – 2001 a activat ca director la S.N.P. PETROM S.A., Sucursala PECO Mehedinți

Din noiembrie 2013 până în februarie 2014, a ocupat funcția de Secretar de Stat la Ministerul Economiei, unde a coordonat departamentul de Comerţ Exterior și Relaţii Internaţionale

În 2013 a ocupat funcția de vicepreședinte ANRP (Autoritatea  Națională pentru Restituirea Proprietăților)

 

INFORMATII PERSONALE

E-mail virgil.popescu@automotive.com.ro
Cetatenia Română
Data şi locul naşterii 25.04.1968, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
Sex Masculin

ARIA OCUPATIONALA

Conferenţiar universitar

EXPERIENTA PROFESIONALA

Perioada Decembrie 2016 –
Ales deputat în 11 decembrie 2016, Camera Deputaților
Perioada 2008 –
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Principalele activitati si responsabilitati Activitate didactica, științifică si de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educatie
Perioada Noiembrie 2013 – Februarie 2014
Funcţia sau postul ocupat Secretar de stat
Principalele activitati si responsabilitati Coordonarea Departamentului Comerţ Exterior si Relaţii Internaţionale
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, cod 010096
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Guvernamental
Perioada August 2013 – Octombrie 2013
Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte ANRP
Principalele activitati si responsabilitati Coordonarea activității de acordare a despăgubirilor pentru persoanele deposedate abuziv conform Legii 290/2003
Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, București, Calea Floreasca, nr. 202, sect.1
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Guvernamental
Perioada 2007 – 2008
Funcţia sau postul ocupat Secretar de stat
Principalele activitati si responsabilitati Asigurarea comunicării intre Guvern si partenerii de dialog social; pregatirea, elaborarea, negocierea si urmarirea incheierii intelegerilor cu partenerii sociali; initierea, coordonarea si urmarirea realizarilor programelor de dezvoltare a relatiilor de parteneriat social in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, patronatele, sindicatele si alte structuri ale societatii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale in domeniu; organizarea intalnirilor Primului-ministru cu reprezentantii partenerilor de dialog social; asigurarea legaturii Guvernului cu Consiliul Economic si Social; asigurarea coordonarii metodologice si monitorizarea comisiilor consultative de dialog social
Numele şi adresa angajatorului Guvernul Romaniei, Departamentul pentru Dialog Social, Bucuresti, str. Paris nr. 65 A, Sectorul 1, Romania
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Guvernamentala
Perioada 2001 – 2008
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Principalele activitati si responsabilitati Activitate didactica, științifică si de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educatie
Perioada 1997 – 2001
Funcţia sau postul ocupat Director
Principalele activitati si responsabilitati Conducere, control, elaborare strategii
Numele şi adresa angajatorului S.N.P. PETROM S.A., Sucursala PECO Mehedinți
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Distribuție și comercializare produse petroliere
Perioada 1993 – 1997
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Principalele activitati si responsabilitati Activitate didactica, științifică si de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar Drobeta Turnu Severin, str. Călugăreni, nr.1. 220037, Mehedinți, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educatie
Perioada 1991 – 1993
Funcţia sau postul ocupat Asistent programator
Principalele activitati si responsabilitati Proiectare și realizare softaware
Numele şi adresa angajatorului S.S.I. Argus S.A. Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Sevicii informatice

EDUCATIE SI FORMARE

Perioada Aprilie 2010
Calificarea / diploma obţinută Manager proiect / Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerințelor de management integrat, Planificarea activităților și jaloanelor, Managementul riscurilor, Managementul comunicării în cadrul proiectelor, Managementul calității proiectelor, Managementul echipei de proiect
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
S.C. Kaizen Training & Consulting S.R.L.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri de specializare
Perioada Februarie – Iunie 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire / Securitate și Apărare națională
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Geopolitică și geostrategie, Politici și strategii de securitate, Teoria relațiilor internaționale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazu / Colegiul Superior de Securitate Nationala
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare
Perioada 2007 – 2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Analiza diagnostic și evaluarea afacerilor
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Modalități de finanțare a afacerii, Analiza riscurilor în afaceri, Management strategic în afaceri, Auditul financiar-contabil, Modelarea și simularea proceselor economice, Prognoza și planificarea afacerilor, Programe aplicative în gestiunea afacerilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Craiova, Dolj
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii masterale, învăţământ de zi – 2 ani
Perioada Decembrie 2006 – Ianuarie 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire / Formator
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Pregătirea formării, Efectuarea formării, Evaluarea cursanților, Revizuirea și promovarea programului de formare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Fundația pentru învățământ, București, România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri de perfecţionare
Perioada Decembrie 2006 – Ianuarie 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire / Evaluator competențe profesionale
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Planificarea și organizarea evaluării, Efectuarea evaluării, Elaborarea instrumentelor de evaluare, Analiza informațiilor și luarea deciziei privind competența
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Fundația pentru învățământ, București, România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri de perfecţionare
Perioada Octombrie 2005 – Februarie 2006
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire / Securitate și Apărare națională
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Geopolitică și geostrategie, Politici și strategii de securitate, Teoria relațiilor internaționale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Colegiul Național de Apărare, București, România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare
Perioada 1996 – 2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor / Management
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Management
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice, Craiova, Dolj
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Doctorat
Perioada 1986 – 1991
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer / Automatică
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Analiza matematică, Teoria sistemelor, Calculatoare numerice, Automatizări industriale, Sisteme de conducere a roboților industriali, Măsurări și traductoare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Institutul Politehnic din București, Facultatea de Automatică, București, România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare
Perioada 1982 – 1986
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat / Electrotehnic
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Matematică, Fizică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Liceul Industrial nr.6 energetic, Drobeta Turnu Severin, România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii liceale

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Membru al Asociaţiei Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, Str. Dorobanţilor nr. 71 – 73, Cluj-Napoca, România, www.amier.org
 • Membru al Fundației naționale a tinerilor manageri – FNTM, București, România, www.fntm.ro
 • Presedinte Patronatul Judetean al IMM Mehedinti
 • Vicepresedinte CNIMMPR cnipmmr.ro
Activitate didactică şi de cercetare:
 • 12 cărţi şi manuale universitare în calitate de autor sau coautor;
 • 17 articole publicate în reviste de specialitate și volume ale unor conferințe, indexate în baze de date internaționale;
 • 35 articole publicate în reviste și volume recunoscute pe plan național

 


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.