CJSU: Lista localităților în funcție de incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile

Hotărârea nr. 59 din 08.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara

Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 59 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din hotărâre.

Anexa 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 VULCAN 1,02 VULCAN
2 DOBRA 0,62 DOBRA
3 HĂRĂU 1,16 HĂRĂU
4 PETROȘANI 1,10 PETROȘANI
5 ROMOS 0,87 ROMOS
6 ANINOASA 1,11 ANINOASA
7 CLOPOTIVA 1,21 RÂU DE MORI
8 LUPENI 1,48 LUPENI
9 PETRILA 1,30 PETRILA

Anexa 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 Sibişel 1,55 BERIU
2 Livadia 1,62 BUCUREȘCI
3 Bretea Mureşană 1,68 BARU
4 Ribiţa 1,69 RIBIȚA
5 URICANI 1,77 URICANI
6 Ilia 1,80 ILIA
7 Cimpa 1,96 PETRILA
8 Turdaş 1,97 TURDAȘ
9 Mesteacăn 2,01 BRAD
10 Teliucu Inferior 2,02 TELIUCU INFERIOR
11 Târnava de Criş 2,02 VAȚA DE JOS
12 Aurel Vlaicu 2,13 GEOAGIU
13 Lăpuşnic 2,14 DOBRA
14 Galaţi 2,16 PUI
15 Pricaz 2,17 TURDAŞ
16 CĂLAN 2,30 CĂLAN
17 Sârbi 2,33 ILIA
18 Banpotoc 2,35 HĂRĂU
19 Geoagiu-Băi 2,41 GEOAGIU
20 Ormindea 2,43 BĂIȚA
21 Baru 2,44 BARU
22 Nălaţ-Vad 2,48 HAȚEG
23 Tâmpa 2,52 BĂCIA
24 Câmpuri-Surduc 2,54 GURASADA
25 Uroi 2,54 SIMERIA
26 GEOAGIU 2,58 GEAOGIU
27 Ghelari 2,68 GHELARI
28 Peşteana 2,72 DENSUȘI
29 Beriu 2,72 BERIU
30 Rişculiţa 2,87 BAIA DE CRIȘ
31 HAȚEG 2,93 HAȚEG
32 Silvaşu de Jos 2,93 HAȚEG
33 Boholt 2,94 ȘOIMUȘ
34 Valea Bradului 2,97 BRAD

Anexa 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 Ruşor 3,02 PUI
2 Rapoltu Mare 3,11 RAPOLTU MARE
3 Păclişa 3,11 TOTEȘTI
4 Ludeştii de Jos 3,24 ORĂŞTIOARA DE SUS
5 DEVA 3,26 DEVA
6 Streisângeorgiu 3,29 CĂLAN
7 Batiz 3,41 CĂLAN
8 Bucureşci 3,42 BUCUREȘCI
9 Paroş 3,48 SĂLAȘU DE SUS
10 Romoşel 3,49 ROMOS
11 HUNEDOARA 3,50 HUNEDOARA
12 Mihăieşti 3,53 DOBRA
13 Păuliş 3,61 ȘOIMUȘ
14 ORĂȘTIE 3,61 ORĂȘTIE
15 Pui 3,64 PUI
16 Podele 3,80 LUNCOIU DE JOS
17 Sarmizegetusa 3,81 SERMIZEGETUSA
18 Sibişel 3,85 RÂU DE MORI
19 Şoimuş 3,85 ȘOIMUȘ
20 Tuştea 3,89 GENERAL BERTHELOT
21 Orăştioara de Sus 3,89 ORĂȘTIOARA DE SUS
22 Vaţa de Sus 3,92 VAȚA DE JOS
23 Vaţa de Jos 3,97 VAȚA DE JOS
24 Şteia 3,98 TOMEȘTI
25 BRAD 4,02 BRAD
26 Bârsău 4,06 HĂRĂU
27 Ociu 4,07 VAȚA DE JOS
28 Bârcea Mare 4,13 SIMERIA
29 Cărpiniş 4,13 SIMERIA
30 Unciuc 4,13 RÂU DE MORI
31 SIMERIA 4,14 SIMERIA
32 Crăciuneşti 4,15 BĂIȚA
33 Sălişte 4,22 BĂIȚA
34 Râu de Mori 4,24 RÂU DE MORI
35 Almaşu Sec 4,27 CÎRJIŢI
36 Nojag 4,29 CERTEJU DE SUS
37 Rapolţel 4,31 RAPOLTU MARE
38 Fărcădin 4,37 GENERAL BETHELOT
39 Sălaşu de Jos 4,37 SĂLAȘU DE SUS
40 Stejărel 4,41 LUNCOIU DE JOS
41 Gelmar 4,42 GEOAGIU
42 Boiţa 4,42 RĂCHITOVA
43 Ponor 4,46 PUI
44 Petreni 4,48 BĂCIA
45 Ocolişu Mare 4,52 BRETEA ROMÂNĂ
46 Cârneşti 4,61 TOTEȘTI
47 Mihăileni 4,66 BUCEȘ
48 Rovina 4,78 BRĂNIȘCA
49 Peştişu Mic 4,78 PEȘTIȘU MIC
50 Cinciş-Cerna 4,89 TELIUCU INFERIOR
51 Basarabasa 4,98 VAȚA DE JOS
52 Săcărâmb 5,00 CERTEJU DE SUS
53 Băcia 5,03 BĂCIA
54 Lunca Cernii de Sus 5,08 LUNCA CERNII DE JOS
55 Bozeş 5,08 GEOAGIU
56 Ohaba de Sub Piatra 5,15 SĂLAȘU DE SUS
57 Căinelu de Sus 5,15 BĂIȚA
58 Buceş-Vulcan 5,24 BUCEŞ
59 Ocişor 5,24 VAȚA DE JOS
60 Renghet 5,29 GEOAGIU
61 Teiu 5,38 LĂPUGIU DE JOS
62 Toteşti 5,41 TOTEȘTI
63 Târnăviţa 5,46 BRĂNIȘCA
64 Hăşdău 5,59 TOPLIȚA
65 Căstău 5,63 BERIU
66 Dealu Mare 5,75 VĂLIȘOARA
67 Dumbrava de Jos 5,78 RIBIȚA
68 Hondol 5,79 CERTEJU DE SUS
69 Chişcădaga 5,81 ŞOIMUŞ
70 Ostrovel 5,85 RÂU DE MORI
71 Barza 5,92 CRIŞCIOR
72 Fizeş 6,02 BĂIȚA
73 Certeju de Sus 6,03 CERTEJU DE SUS
74 Vaidei 6,14 ROMOS
75 Boşorod 6,17 BOȘOROD
76 Măceu 6,17 BRETEA ROMÂNĂ
77 Nădăştia de Jos 6,33 CĂLAN
78 Cristur 6,33 DEVA
79 Luncoiu de Jos 6,40 LUNCOIU DE JOS
80 Bobâlna 6,44 RAPOLTU MARE
81 Visca 6,54 VORȚA
82 Rovina 6,58 BUCUREȘCI
83 Costeşti 6,61 ORĂŞTIOARA DE SUS
84 Reea 6,65 TOTEȘTI
85 Buceş 6,71 BUCEŞ
86 Mălăieşti 6,85 SĂLAȘU DE SUS
87 Vălişoara 6,90 VĂLIȘOARA
88 Boiu 6,99 RAPOLTU MARE
89 Şesuri 7,18 BUCUREȘCI
90 Lunca 7,22 BĂIȚA
91 Plopi 7,22 BRETEA ROMÂNĂ
92 Tarniţa 7,25 BUCEȘ
93 Cârjiţi 7,25 CÂRJIȚI
94 Brotuna 7,41 VAȚA DE JOS
95 Baia de Criş 7,45 BAIA DE CRIȘ
96 Cucuiş 7,46 BERIU
97 Ţărăţel 7,52 BRAD
98 Zăvoi 7,52 SĂLAȘU DE SUS
99 Băţălar 7,60 BRETEA ROMÂNĂ
100 Lunca 7,63 BAIA DE CRIȘ
101 Luncoiu de Sus 7,67 LUNCOIU DE JOS
102 Ţebea 7,73 BAIA DE CRIȘ
103 Densuş 7,73 DENSUȘ
104 Hobiţa-Grădişte 7,81 SARMIZEGETUSA
105 Bârcea Mică 8,47 DEVA
106 Sântuhalm 8,61 DEVA
107 Răcăştie 8,66 HUNEDOARA
108 Ohaba Streiului 8,85 CĂLAN
109 Valea Lungă 8,93 ILIA
110 Râu Bărbat 9,05 PUI
111 Teliucu Superior 9,17 TELIUCU INFERIOR
112 Tiuleşti 9,17 TOMEȘTI
113 Băiţa 9,30 BĂIȚA
114 Voia 9,52 BALȘA
115 Sântămăria-Orlea 9,93 SÂNTĂMĂRIA – ORLEA
116 Peştişu Mare 10,13 HUNEDOARA
117 Brădăţel 10,42 BURJUC
118 Baldovin 10,53 BAIA DE CRIȘ
119 Valea Sângiorgiului 10,60 CĂLAN
120 Strei-Săcel 10,75 CĂLAN
121 Chimindia 10,75 HĂRĂU
122 Ocolişu Mic 11,02 ORĂȘTIOARA DE SUS
123 Nădăştia de Sus 11,11 CĂLAN
124 Nandru 11,36 PEȘTIȘU MIC
125 Sântandrei 11,49 SIMERIA
126 Lelese 11,76 LELESE
127 Merişor 11,76 BĂNIȚA
128 Tisa 11,83 BURJUC
129 Boş 12,01 HUNEDOARA
130 Valea Nandrului 12,35 PEȘTIȘU MIC
131 Vâlcele 12,55 BRETEA ROMÂNĂ
132 Vadu 12,82 SÂNTĂMĂRIA – ORLEA
133 Almaşu Mic de Munte 12,82 BALȘA
134 Coaja 13,89 VORȚA
135 Breazova 15,79 SARMIZEGETUSA
136 Folt 16,76 RAPOLTU MARE
137 Ohaba-Sibişel 16,85 RÂU DE MORI
138 Archia 17,70 DEVA
139 Holdea 18,18 LĂPUGIU DE JOS
140 Almaş Sălişte 18,87 ZAM
141 Cerbia 20,41 ZAM
142 Tămăşeşti 20,41 ZAM
143 Bejan 20,41 ȘOIMUȘ
144 Groş 20,83 HUNEDOARA
145 Bretea Română 21,51 BRETEA ROMÂNĂ
146 Dumbrava 27,78 PEȘTIȘU MIC
147 Petreşti 33,33 BURJUC

Prevederile Hotărârii 59 din 08.11.2020 sunt:

Art. 1 (1) Se instituie obligativitatea de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă.

(2) Este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

(3) Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise și închise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile menționate la art.1.

Art. 2 Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județ, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Art.3 Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

Art.4(1) În condițiile art. 3 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, în următoarele condiții:

a) cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

b) cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățileprevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de   spectacole și/sau concerte este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 5 (1) În condițiile art. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane,

(2) Organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.

(3) Activitățile prevăzute la alin 1 și 2 sunt permise numai în localitățileprevăzute în anexa 1,unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori și sunt interzise la nivelul localităților prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

Art.6 Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Art.7 În condițiile art. 6, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.

Art.8(1) În situație de instituire/prelungire a carantinei zonale, slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass – media sau on – line.

 (2) Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot ofica în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane.

(3) Este permis accesul credicncioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minim 2 metri între persoane.

(4) Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.

Art.9 Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).

Art.10 Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;

b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;

d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;

f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;

g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;

h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;

i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă

electorală, înaintea începerii acțiunii;

j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Art. 11 – Se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

Art. 12(1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în următoarele condiții:

a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 05,00-21,00 în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 05,00-21,00, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art.13 (1) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în următoarele condiții:

a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 05,00-21,00 în localitățileprevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 05,00-21,00, în localitățileprevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

c) doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități din localitățile prevăzute în anexa 3, unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

(2) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la art. 12 și 13 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 12 și 13 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

Art. 14 Măsurile prevăzute la art. 12 și 13 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

Art.15 Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la art. 14, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 16(1) Se instituie obligativitatea pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art.17 În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art.18 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă în următoarele condiții:

a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățileprevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

c) este interzisă în localitățileprevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 19 – Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 20 (1) Se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), se permite activitatea pieţelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art.21(1) În toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepţii motivate de:

  1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  2. b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  3. c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 21 alin. (1)  lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere conform modelului din anexa 4.

(3)  Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului din anexa 4, completată în prealabil.

Art. 22 (1)  Pentru angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii.

(2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi prevăzuţi la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Art. 23 Localitățile care nu se regăsesc în anexele 1, 2 și 3, sunt localități pe raza cărora nu au fost înregistrate cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (localități cu incidență zero).

Art. 24 Verificarea măsurilor de izolare/carantinare la domiciliu a populației dispuse de către Direcți de Sănătate  Publică Hunedoara se va executa de către reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara/Inspectoratului de Jandarmi “Decebal” Hunedoara.

Art. 25 (1)–Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru situații de Urgența, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

      (2) Primăriile vor publica prezenta hotărâre în monitorul oficial local, conform art. 197, pct 5 din OUG 57/2019.

      (3) Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor asigura informarea instituțiilor/operatorilor economici asupra măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Anexa 4

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.