CNSU a adoptat hotărârea privind noi măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Premierul Ludovic Orban a anunţat impunerea unor restricţii privind orarul pentru toate tipurile de evenimente care sunt organizate la terase. Decizia a fost luată sâmbătă, la videoconferinţa membrilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.


HOTĂRÂRE nr. 38 din 01.08.2020
privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care
desfășoară activități specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi și alte
asemenea de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova,
Galați și municipiul București,

Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței Grupului de suport tehnico
– științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,
luând în considerare creșterea exponențială zilnică a numărului de persoane
infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune
permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a
sistemului sanitar,
ținând cont de problemele constatate în privința respectării măsurilor de prevenție,
în anumite intervale orare și în special în zonele turistice tradiționale respectiv litoralul
Mării Negre și Valea Prahovei,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (f) și art. 71 din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, ale art.5 pct.4 și art.8 pct.41 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. (l) din Ordonanța de urgenţă
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1 (1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul
București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 23.00.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 02.08.2020 orele 12.00, se aplică pentru o perioadă de 14 zile și poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Art.2 Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 23.00.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 02.08.2020 orele 12.00, se aplică pentru o perioadă de 14 zile și poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *