COD ETIC

Norme privind Etica Publicării şi Bunele Practici  ale publicației online REPLICA

REPLICA respectă şi aplică pe deplin, prin practicile sale, principiile de bază ale Eticii Publicării, aşa cum este aceasta definită de Comitetul International privind Etica Publicării  (vezi, pentru mai multe detalii, http://www.publicationethics.org/), principii care sunt comune revistelor naţionale şi internaţionale De aceea, aşteptăm ca autorii (colaboratorii) noştri să respecte aceleaşi principii atunci când pregătesc şi ne supun atenţiei articolele lor.

Prezentăm o scurtă sinteză a principiilor care stau la baza politici noastre editoriale:

RESPECTAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (a COPYRIGHT-ului):

Colectivul de Redacţie al REPLICA  acordă o atenţie deosebită respectării normelor fundamentale privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta atât pentru protecţia autorilor noştri împotriva relelor practici de încălcare a copyright-ului, cât şi pentru protecţia cercetătorilor non-contributori contra încălcării drepturilor lor de proprietate intelectuală. În aceeaşi timp, autorii nu pot utiliza revista noastră pentru a publica informaţii contrare legii sau care violeaza ori încalcă drepturile altor persoane.

 

INACCEPTABILITATEA PLAGIATULUI ŞI A „FABRICĂRII” DE DATE:

Colaboratorii revistei sunt rugaţi să nu ne predea manuscrise care includ un text, parţial sau integral care nu este menţionat că aparţine altor autori sau folosesc, în orice formă, texte ori date  din alte publicaţii ştiinţifice, fără referinţele de rigoare. Identificarea unor fragmente de text plagiate în cadrul unor manuscrise supuse redacţiei va elimina manuscrisul respectiv de la luarea sa în considerare. Autorul este responsabil pentru corectitudinea datelor si informaţiilor folosite in text. Fabricarea de date false descalifică manuscrisul respectiv, iar redacţia noastră va declina orice viitoare colaborare cu autori ale căror manuscrise au fost anterior respinse în mod justificat datorită plagiatului, producerii de date false sau altor forme asemănătoare de conduită non-etică.

PROBLEME PRIVIND DISCRIMINAREA:

Toţi colaboratorii publicației trebuie să fie conştienţi că REPLICA se opune oricărei forme de discriminare bazată pe sex, vârstă, rasă, naţionalitate, comvingeri religioase etc.  De aceea, noi refuzăm publicarea oricărui material care prezintă asemenea discriminări.

NOTE DE REFERINŢĂ ADECVATE:

Colectivul nostru de redacţie crede că enunţarea unor norme etice trebuie să fie însoţită de cele mai bune practici de publicare chiar în probleme care nu afectează direct asemenea norme etice, ci se referă mai precis la calitatea pregătirii şi publicării manuscrisului. Noi atragem în mod deosebit atenţia asupra necesităţii de a da referinţe depline şi corecte pentru toate sursele de informare folosite, astfel ca toţi cititorii să poată, dacă doresc, să identifice sursele originare ale referinţelor respective.

RESPONSABILITATEA AUTORILOR:

REPLICA pleacă de la premiza că autorii contributori poartă întreaga responsabilitate pentru enunţurile şi concluziile rezultate din constatările şi analizele efectuate. Autorii trebuie să  se asigure că au informat redacţia în legătură cu orice conflict de interese actual sau potenţial în care ar putea fi implicat articolul trimis spre publicare. Aceasta include, dar nu se limitează la ele, asemenea cazuri în care un autor urmăreşte să reprezinte interesele unui partid politic, companii private sau publice ori ale unui grup de interese, profitând de faptul REPLICA oferă un forum pentru dialogul obiectiv.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *