Rețea de apă și canalizare, în două sate aparținând comunei Sarmizegetusa

Pentru prima dată, locuitorii din două sate aparținătoare comunei Sarmizegetusa vor avea apă la robinet. În comunele Păucinești și Zeicani oamenii își iau apă de la fântâni. Administrația comunei Sarmizegetusa a scos la licitație un proiect a cărui valoare depășește suma de 7,7 milioane de lei. Este vorba de proiectul privind “Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie “alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Păucineşti şi Zeicani comuna Sarmizegetusa, Judeţul Hunedoara” . Lucrările constau în organizare de şantier, reţea de aducţiune, staţii de pompare, rezervoare de înmagazinare, reţele de distribuţie, reţele utilităţi, amenajări pentru protecţia mediului, reţele de canalizare.

“Localităţile Păucineşti şi Zeicani nu dispun de rețea de alimentare cu apă potabilă. (…) Necesitatea realizării unui sistem de alimentare cu apă centralizat este justificată de condițiile actuale improprii de alimentare cu apă a populației, care se realizează în prezent din fântâni. Această apă preluată din fântâni nu este verificată din punct de vedere sanitar, iar modul de preluare și calitatea apei destinată populației influențează nivelul de sănătate al acesteia. În perioadele secetoase, nivelul apei din fântâni scade foarte mult. Deoarece nu toate gospodăriile dispun de fântâni, se impune realizarea unei alimentări cu apă în sistem centralizat”, arată autoritățile locale din comuna Sarmizegetusa.

Sumele pentru realizarea investiției provin din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

 

Monica Baciu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *