COMUNICAT DE PRESĂ ~ BRAI CATA

BRAI CATA își desfășoară activitatea de salubritate in zonele 1, 2 si 3 din județul Hunedoara

Societatea BRAI-CATA SRL BUCURESTI SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activități componente ale serviciului public de salubrizare in zonele 1 Brad, 2 Hațeg si 3 Centru  Hunedoara,  își desfășoară activitatea conform celor prevăzute in contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HATEG SI 3 CENTRU, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE TRANSFER BRAD HAȚEG SI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD. Menționăm ca activitățile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara precum si cu unitățile administrativ teritoriale.

În ultima perioadă au fost câteva declarații si acțiuni ale reprezentanților primăriilor Deva, Hunedoara, Orăștie si Hațeg. Față de acțiunile si declarațiile respective, transmitem întregii comunității căreia îi prestăm serviciile de salubritate, că societatea BRAI CATA își respectă obligațiile contractuale si legale, pentru toți clienții săi si invită unitățile administrativ teritoriale și persoanele fizice și juridice la realizarea unui parteneriat prin care toate părțile implicate – societate salubrizare, generator de deșeuri, unitate administrativ teritoriala – să-și respecte obligațiile prevăzute in legislația specifică și contractele din care fac parte.

Reprezentanții BRAI CATA apreciază dacă toți cetățenii ar manifesta respect, înțelegere și deschidere pentru  colectarea separată a deșeurilor, pentru păstrarea curățeniei la platformele plurifamiliale de colectare a deșeurilor. Solicitam populației sa depoziteze in pubelele de la gospodărie precum si in punctele plurifamiliale ( inclusiv platformele subterane mecanice, hidraulice, si modulele de colectare separata a deșeurilor) DOAR deșeurile de HARTIE-CARTON, MASE PPLASTICE, METAL, STICLA, SI MENAJER. Deșeurile voluminoase si periculoase din menajere sunt colectate in cadrul unor campanii separate de către BRAI-CATA SRL. Celelalte deșeuri stradale, deșeuri din piețe, deșeuri de construcții si demolări, deșeuri de echipamente electrice si electronice nu sunt gestionate de către compania BRAI-CATA, nu se depozitează la platformele menționate mai sus si intra in responsabilitatea unităților administrativ teritoriale. In prezent sistemul de salubrizare se confruntă cu situații legate de modul in care unii cetățeni si agenți economici înțeleg să se debaraseze de deșeurile municipale generate.

BRAI-CATA SRL apreciază implicarea autorităților locale in implementarea prevederilor legislative in domeniul gestionarii deșeurilor in cadrul acestui proiect important pentru județul Hunedoara, un proiect realizat in baza unei finanțări europene. BRAI-CATA SRL solicita unităților administrativ-teritoriale să găsească soluții pentru corectarea derapajelor ce vin dinspre persoane certate cu ordinea și curățenia si să respecte toate prevederile legale, din care menționam doar câteva: asigură cu spații necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților, aplică taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract, să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici.

În vederea îmbunătățirii comunicării cu clienții si partenerii, BRAI-CATA SRL și-a creat o pagină personalizată pe Facebook, iar în perioada următoare derulează campanii în care să prezinte în detaliu fluxul deșeurilor gestionate  precum si întâlniri privind modul de organizare a colectării separate a deșeurilor. 

La aceste întâlniri ne propunem sa participe, pe lângă cetățenii din zonele respective, atât din mediul urban cât și din mediul rural, reprezentanții ai unităților administrativ teritoriale prin Președinte Consiliu Județean, Administrator Public Consiliu Județean, Primar, Viceprimar responsabil pe mediu – deșeuri, City Manager, Serviciul deșeuri mediu din cadrul primăriei, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionarea Deșeurilor, Garda Națională De Mediu – Comisariatul Județean Hunedoara, Agenția Județeană de Protecția Mediului Hunedoara, Administrația Fondului pentru Mediu, Prefectura Hunedoara, Direcția de Sănătate Publica Județeană Hunedoara, Autoritatea Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ONG implicat în conștientizarea gestionarii deșeurilor, ceilalți operatori din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor SMID, operatorii care prestează activități ale serviciului de salubrizare (altele decât cele prevăzute in SMID: colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; colectarea deșeurilor din piețe, cimitire, provenite din parcuri și grădini), colectorii de deșeuri prevăzuți la art 20 lit 8 si 9 din Legea 249 actualizata , OIREP-urile.

Este important ca respectul să se manifeste reciproc și să se țină cont de faptul că, din cele mai vechi timpuri, munca gunoierilor, a fost și rămâne importantă pentru orice comunitate.

 

BRAI CATA SRL – Din respect pentru resurse! www.braicata.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *