COMUNICAT DE PRESĂ: FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL “Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatura medicală”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 28 februarie 2023

FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL
“Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatura medicală”,
cod SMIS 140624, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Spitalul Municipal Brad, cu sediul în localitatea Brad, strada Spitalului, Nr.3, Județ Hunedoara, derulează proiectul “Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatura medicala”, cod SMIS 140624, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectiv Specific 9.1 Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare .

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.343.541,41 lei, din care valoare totala eligibilă 2.343.541,41 lei și valoare totală neeligibilă 0,00 lei.

Perioada de implementare a Proiectului a fost de 31 luni, respectiv între 20 Iunie 2020 și 31 decembrie 2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului este dotarea cu aparatură medicală specifică Spitalului Municipal Brad în vederea consolidării capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Obiectivul general și scopul proiectului este realizate prin intermediul următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Dotarea cu aparatură medicală modernă a Spitalului Municipal Brad, respectiv achiziţia unui număr de 15 echipamente medicale cu rol în diagnosticare, tratament și îngrijire a pacientului suspect/ infectat cu virusul SARS-CoV-2.
  2. Creşterea capacităţii de diagnosticare a infecţiei SARS-CoV-2 la pacientul suspect.
  3. Creşterea capacităţii de îngrijire a pacientului SARS-CoV-2 confirmat.
  4. Creşterea capacităţii de monitorizare a evoluţiei pacientului vindecat.
  5. Îngrijirea pacientului confirmat SARS-CoV-2şi cu alte comorbidităţi.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului :

  1. Unități sanitare publice au fost dotate pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Rezultatul a fost atins prin achiziționarea de aparatură medicală specifică, în vederea consolidării capacității de reacție la criza sanitară cauzată de răspândirea virusului Sars Cov2.
  2. Creşterea capacităţii de diagnosticare a infecţiei SARS-CoV-2 la pacientul suspect. Rezultatul contribuie la identificarea mai rapida, cu un înalt grad de precizie a cazurilor pozitive din rândul pacienților suspecți.
  3. Creşterea capacităţii de îngrijire a pacientului SARS-CoV-2 confirmat. Rezultatul a fost atins prin asigurarea unei capacităţi sporite de îngrijire pentru pacienţii confirmaţi ca fiind infectaţi cu virusul Sars Cov2, atât în formele incipiente de manifestare ale infectării, cât și în formele care au necesitat o intervenţie cu caracter urgent.
  4. Creşterea capacităţii de monitorizare a evoluţiei pacientului vindecat. Rezultatul a fost atins prin observarea și înregistrarea regulată a evoluţiei pacientului vindecat,respectiv a urmărilor maladiei asupra stării generale de sănătate a pacientului.
  5. Îngrijirea pacientului confirmat SARS-CoV-2şi cu alte comorbidităţi. Rezultatul a contribuit la creșterea calității îngrijirii pacientului confirmat cu SARS-CoV-2, care a prezentat și alte comorbidități, în special afecțiuni pulmonare prealabile.

 

Proiect finanțat din

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Axa Prioritară 9 ·Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectiv Specific 9.1 ·Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Titlul Proiectului ·Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatura medicala

Contract de finanțare nr. 551 / 12.05.2021

 

Spitalul Municipal Brad

Str. Spitalului, nr. 3,loc. Brad, jud. Hunedoara

Tel:0254611600

Fax: 0254610722

Email: spital.brad@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *