Contract de peste 10 milioane de euro pentru reabilitarea unor căi ferate din județ

56 de milioane de lei pentru eliminarea restricțiilor de viteză de pe calea ferată. Regionala CFR Timișoara a inițiat o licitație în valoare de 56.781.984 de lei în vederea realizării de „Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF TIMIȘOARA”.

„Lucrările de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii includ: Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe în cadrul cărora se utilizează doar materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zona schimbătoarelor de cale, în zona trecerilor la nivel și în zona punctelor noroioase, menționate în evidența căilor ferate și în caietul de sarcini de către Beneficiar. Principalele categorii de lucrări în sarcina Executantului sunt:  achiziționarea materialelor/produselor necesare; asigurarea utilajelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor;  închiderea liniei de către executant și scoaterea LC de sub tensiune (unde este cazul) asigurată de beneficiar pentru zilele lucrătoare; Scoaterea LC de sub tensiune în zilele de liber, se va face pe baza solicitării Executantului.; ciuruirea mecanizată a prismei de piatră spartă pe linie curentă, directă și zona aparatelor de cale va fi efectuată de executant;  secționarea șinei existente din 180 în 180 m de către executant; demontarea căii, efectuată de executant. Traversele scoase și materialul mărunt aferent se vor depozita ordonat pe banchetă, se vor încărca cu mijloace mecanizate și vor fi transportate, de către executant, în stația stabilită de beneficiar pentru depozitarea materialelor scoase din cale. Șina scoasă din cale va fi depozitată în lungul căii, la baza prismei de piatră spartă ciuruite. Șina va fi transportată de către Executant în stația CF adiacenta zonei lucrărilor executate la terminarea lucrărilor. așternerea și compactarea substratului acolo unde gradul de compactare este < de 50 MPa, in zona trecerilor la nivel, a schimbătoarelor -aplanarea platformei caii, efectuată de executant. Montarea caii prin pozarea traverselor din beton noi asigurandu-se o poza de 1734 bucați pe kilometru, cu poziționarea șinei noi tip 60, a JIL-urilor si a cupoanelor de tranziție, la pozițiile kilometrice stabilite. Șinele se vor eclisa cu materialele asigurate de către Executant . Toate capetele de șină vor fi asigurate cu o singură gaură pentru eclisare (gaura a doua), pentru a avea posibilitatea de realizare a căii fără joante fără a mai fi necesară debitarea capetelor șinelor”, arată documentul.

Astfel, se vor executa lucrări pe  linia CF 116 între stația CF Bănița – Petroșani Triaj.

„Situația existentă: traverse beton fisurate la rând; Șine defecte pe suprafața de rulare și uzură multiplă verticală și laterală, în curbă și aliniament, la limita toleranțelor admisibile; Prisma de piatră spartă colmatată cu zone noroioase; Piatră spartă insuficientă/prismă incompletă; Material metalic cu grad avansat de uzură; Șanțuri colmatate care nu mai asigură scurgerea apelor; Treceri la nivel neconforme din punct de vedere al planeității. Lucrările de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii includ : Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe în cadrul cărora se utilizează doar materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zona schimbătoarelor de cale, în zona trecerilor la nivel și în zona punctelor noroioase, menționate în evidența căilor ferate și în caietul de sarcini de către Beneficiar”, arată documentul.

Lotul 1 are o valoare de 17.472.729 de lei și o durată de 24 de luni.

Lotul 2 cuprinde lucrări pe linia CF 116, fir I între stațiile Petroșani Triaj – Petroșani, având o valoare de 16.300.140 de lei.

Lotul 3 în valoare de 1.280.877 lei prevede lucrări pe linia 116,Fir I, Intre stațiile : Petroșani Triaj – Lunca Jiului H, km.79+500-79+848

Lotul 4 vizează Linia 116,Fir I,Intre statiile : Lunca Jiului H – Livezeni, km.79+878-82+100 și are o valoare de 7.776.732.

Ultimul lot prevede lucrări pe Linia 116,Fir I, Interval : Livezeni – Granița SRCF Timișoara, km.82+100-84+710 și are o valoare de 13.951.504 de lei.

Ofertele se depun până în data de 15 iunie și sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

 

Monika BACIU

FOTO: Albin Berlin  – Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.