Cum a mers economia județului în luna mai 2019

Date privind evoluția principalilor indicatori economico-sociali ai județului, pentru luna mai 2019

INDUSTRIE

  1. Producţia industrială realizată în luna mai a fost mai mare cu 4.2% decât cea din luna aprilie şi cu 14.7% mai mică decât în mai 2018.

În luna mai 2019 s-au înregistrat faţă de mai 2018, următoarele evoluţii :

Creşteri s-au înregistrat în ramurile :                                                           -%-

Fabricarea de mobilă +51.2
Fabricarea echipamentelor electrice +38.1
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice +32.9
Industria alimentară +17.6

Scăderi s-au constatat în ramurile:                                                                  -%-

Fabricarea băuturilor -35.5
Industria metalurgică -33.2
Fabricarea altor mijloace de transport -31.2
Extracţia cărbunelui -30.0
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie -29.4
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică -22.1
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal -21.9
Repararea,întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor -18.6
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice -17.7

De la începutul anului s-au livrat produse în valoare de 2274 milioane lei.

Stocul de produse finite la producători la finele lunii mai a fost cu 5.5% mai mic decât la începutul lunii şi se regăseşte în principal în:

COMERȚ INTERNAȚIONAL 

Productivitatea muncii în industrie în luna mai a fost cu 10.4% mai mică decât cea din mai 2018. În comparaţie cu luna aprilie 2019, productivitatea muncii a crescut cu 4.4%.

În luna martie 2019, s-au exportat mărfuri în valoare de 67948 mii Euro, cu 3.2% mai puţin decât în februarie şi s-au importat mărfuri în valoare de 56011 mii Euro, cu 14.9% mai puţin decât în februarie. Soldul este de 11937 mii Euro.

TURISM

In luna mai 2019 au fost înregistraţi 16.2 mii sosiri ale turiştilor, cu 15.9% (2.2 mii sosiri) mai mult decât în luna aprilie. Numărul înnoptărilor din luna mai a fost de 31.1 mii, cu 2.5% (0.8 mii înnoptări) mai mare decât în luna aprilie. Numărul mediu de nopţi pe turist a fost de 1.9, faţă de 2.2 în luna aprilie.

Pe 5 luni 2019 au sosit 69.9 mii turişti, cu 11.3% (7.1 mii turişti) mai mult decât în primele 5 luni 2018. Numărul de înnoptări pe 5 luni 2019 a fost de 124.8 mii, cu 13.9% (15.3 mii înnoptări) mai mare decât în perioada corespunzătoare din 2018.

SOSIRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ

Tipuri de structuri de primire turistică Mai

2019

% faţă de luna

precedentă

% faţă de luna corespunzătoare din anul 2018
TOTAL JUDEŢ, din care : 16241 115.9 105.9
– hoteluri 9722 117.5 102.4
– moteluri 425 97.5 96.8
– vile turistice 1848 106.8 108.1
– cabane turistice 774 120.4 174.3
– pensiuni turistice 2299 125.1 135.4
– pensiuni agroturistice 880 110.6 96.4

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost în mai de 21.5%, cu 0.2% mai mic ca în aprilie.

FORŢA DE MUNCA

1.Efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii mai 2019 a fost de 113266 persoane, cu 18 persoane mai mare decât în luna aprilie şi cu 1720 persoane mai mare decât în luna mai 2018.

Efectivul de salariaţi Mai 2019 % în total
TOTAL JUDEŢ din care: 113266 100.0
– agricultură şi servicii anexe, silvicultură 3168 2.8
– industrie şi construcţii 49666 43.8
– servicii 60432 53.4

2.Câştigul salarial nominal mediu brut în luna mai 2019 a fost de 4110 lei, judeţul ocupând locul 35.

3.Câştigul salarial nominal mediu net a fost de 2507 lei în mai 2019, cu 0.4% mai mic decât în aprilie şi cu 15.7% mai mare ca în luna mai 2018. Pe ramuri de activitate, câştigul salarial mediu net în mai, a fost de 2074 lei în agricultură, silvicultură şi servicii anexe,  de 2311 lei în industrie şi construcţii şi de 2696 lei în servicii, judeţul ocupând locul 35.

Rata inflaţiei în luna mai a fost de 0.46%, în timp ce câştigurile salariale medii nete pe judeţ au fost cu 0.4% mai mici decât luna anterioară.

Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2019 faţǎ de luna precedentǎ, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99.1%.

Câştigurile salariale medii brute şi nete pe judeţ, comparativ cu media pe ţară, se prezintă astfel :

Câştiguri salariale

medii

Mai 2019 % faţă de luna

Precedentă*

Ţară Judeţ % Ţară Judeţ
  1 2 2/1 3 4
BRUTE 5078 4110 80.9
NETE 3101 2507 80.8 99.6 99.6

* Câştigurile salariale brute nu sunt comparabile cu perioada precedentă

 Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2019 era de 5775 persoane, cu 23 mai mic decât în luna mai 2018. Rata şomajului pe total judeţ era de 3.3%, faţă de 2.9% cât este media pe ţară, judeţul ocupând locul 19.

INDICATORI SOCIALI

  1. Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul I 2019 a fost de 124223 persoane, cu 209 persoane mai mic decât în trimestrul IV 2018.

Pensia medie lunară a fost de 1499 lei/persoană, faţă de 1181 lei/persoană media pe ţară, judeţul ocupând locul 2 pe ţarǎ.

2. Mişcarea naturală a populaţiei

Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaţiei se prezintă astfel :

Mai 2019 Diferenţa +/- faţă de:
mai 2018 aprilie 2019
Născuţi vii 240 -32 +14
Decedaţi 521 +39 +59
Spor natural -281 -71 -45
Căsătorii 239 -35 +132
Divorţuri 55 +3 -30
Decedaţi sub 1 an 3 -1 +1

CONSTRUCŢII

        1.Autorizări de construcţii

În luna mai 2019 s-au eliberat 24 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 18 mai puţine ca în aprilie şi cu 30 mai puţine ca în mai 2018.

  1. Locuinţe terminate

Conform datelor operative în trimestrul I 2019 au fost terminate 59 de locuinţe, din care 49 în mediul urban şi 10 în mediu rural.

ALTI INDICATORI

Înmatriculările de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris (conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului) au fost în mai 2019 în numǎr de 3, cu  un capital social subscris de 15.4 mii lei, respectiv 3233.5 euro.

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.