Cum poți accesa un credit prin programul „Investește în tine”

1. Cine sunt beneficiarii eligibili pentru Creditul de Studii ”Investește în tine”?
• Tineri cu vârsta între 16 – 26 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare autorizate de către Ministerul Educației Naționale sau
Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
• Persoane cu vârstă între 26 – 55 de ani, cuprinse în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională, autorizate de către Ministerul Educației Naționale sau Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
• Dacă beneficiarul nu este angajat, se prezintă cel puțin un codebitor.

2. Care este suma maximă ce poate fi acordată?
• Maximum 40.000 lei, pentru persoane între 16 și 26 ani neîmpliniți;
• Maximum 35.000 lei, pentru persoane între 26 ani împliniți și 55 de ani;
• Valorile pot fi suplimentate cu 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării Programului.

3. Care sunt cheltuielile ce pot fi finanțate?
• plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
• plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare;
• plata cursurilor de specializare/calificare;
• plata cursurilor de pregătire profesională;
• taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA etc.;
• plata chiriei și a utilitaților;
• plata locurilor de cazare în cămine studențești;
• parte din construcția sau achiziția de locuințe;
• modernizarea sau renovarea unei locuințe;
• costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;
• cheltuieli de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concursuri;
• abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, opera, bibliotecă, muzee;
• costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;
• articole sportive;
• taxa de participare la manifestari stiințifice și concursuri;
• achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.

4. Pe ce perioadă se acordă Creditul de Studii ”Investește în tine”?
• Creditul se acordă pe maxim 10 ani, inclusiv perioada de grație. Aceasta se stabilește de
comun acord între beneficiar și finanțator, care nu poate fi mai mică decât perioada studiilor,
dar nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

5. Care sunt garanțiile aferente creditului?
• Garanție emisă de FNGCIMM sau FRC în proporție de 80% din valoarea finanțării, exceptând
dobânzi și comisioane;
• Ipoteca asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și valută;
• Ipoteca mobiliară asupra conturilor deschise la Banca de client și codebitor.
6. Care sunt costurile acestui credit?
• Dobânda, calculată după formula ROBOR 3M+2 % p.a., cât și comisionul de analiză dosar de 0,1% aplicat la valoarea finanțării aprobate, vor fi suportate integral din bugetul de stat.
• Pentru garanția FNGCIMM sau FRC, comisionul de garantare, în valoare de 0,49% din soldul finanțării garantate, se suportă de la bugetul de stat.

7. Care sunt pașii de urmat pentru accesarea creditului?
• CEC Bank stă la dispoziția clienților cu informații despre Creditul de studii „Investește în tine” prin intermediul celor peste 1.000 de unități teritoriale, unde se vor putea depune documentele accesării creditului. De asemenea, mai multe detalii despre caracteristicile produsului vor putea fi obținute în orice moment accesând site-ul ww.cec.ro
• Primul pas va fi completarea documentelor necesare de către solicitant în vederea deschiderii contului curent;
• Prezintă Băncii urmatoarele documente:
– o adeverință eliberată de instituția de învățământ sau instituția la care beneficiarul efectuează cursuri de specializare/reconversie profesională, din care să rezulte că atât instituția, cât și cursurile sunt acreditate și autorizate de către Ministerul Educației Naționale și, după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
– copii ale actelor de identitate ale solicitantului și a persoanelor autorizate/imputernicite
ale acestuia, codebitori, după caz;
• Completează documentația necesară accesării finanțării, care conține:
– Cererea de credit;
– Declarația de reședință a solicitantului (dacă este cazul);
– Declarația solicitantului prin care declară că va utiliza creditul numai pentru cheltuielile eligibile aferente Programului și că nu a accesat și nu va accesa un alt credit în cadrul Programului de la un alt Finanțator;
– Acord reprezentant legal (în cazul în care solicitantul este minor).
• După aprobarea creditului, se vor semna de beneficiar Hotărârea de aprobare a creditului,
contractul de credit și contractele de garanție;
• Ulterior, se vor prezenta la Banca documentele justificative în vederea utilizarii creditului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *