Curtea de Apel Alba Iulia | Comunicat de presă

Măsuri în completare dispuse la nivelul Curții de Apel Alba Iulia, pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID – 19

 Având în vedere ultimele recomandări pentru instanțele judecătorești cuprinse în Hotărârea Secției pentru judecători a CSM nr.192/12.03.2020 cu privire la evoluția alarmantă a situației generate de răspândirea la nivel național a infecțiilor respiratorii, Curtea de Apel Alba Iulia a decis astăzi, 13.03.2020, modificarea și completarea, după caz, a măsurilor dispuse până în prezent în scop preventiv :

  • Extinderea perioadei (din 16.03.2020 şi până la data de 04.05.2020) în care Curtea de Apel Alba Iulia va soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent precum şi cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În 13.03.2020 toate completele de judecată vor lua măsurile corespunzătoare pentru preschimbarea termenului de soluţionare a cauzelor din intervalul 16.03.2020-03.05.2020.
  • Termenul de soluționare a cauzelor va fi preschimbat pentru o dată ulterioară zilei de 03.05.2020. Grefierii de şedinţă vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea încunoştinţării părţilor şi participanţilor la proces cu privire la preschimbarea termenului de judecată.
  • Lista dosarelor care se judecă în fiecare zi va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare pe portalul instanţei şi va fi comunicată către barourile de avocaţi şi parchete la finalul programului zilei anterioare celei în care se judecă dosarele.
  • În completarea măsurilor dispuse în scop preventiv de igienă și dezinfectare s-a stabilit ca aprozii instanței să aerisească și igienizeze sălile de ședințe după soluționarea fiecărei cauze.
  • În completarea măsurilor preventive privind accesul persoanelor în incinta Curții de Apel Alba Iulia s-au stabilit următoarele:
  • Pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură sau pentru studiul dosarelor, accesul la birourile registratură şi arhivă este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei.
  • În fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată, la ora 8.00, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază de la intrarea în sediul curţii de apel, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscrisă, în dreptul fiecărei cauze, ora la care este programată dezbaterea cauzei.
  • Accesul în clădire al participanţilor, părţilor sau reprezentantului acestora va fi permis cu cel mult 15 minute înaintea orei de strigare a cauzei.
  • Jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte să intre în sediul curţii de apel cu privire la numărul cauzei în care este implicată sau cu privire la biroul (registratură sau arhivă) la care doreşte accesul. Accesul în clădire va fi permis exclusiv persoanelor implicate într-o cauză sau care solicită acces la birourile registratură sau arhivă în intervalul orara 8.30-10.30.

 

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *