Deficitul bugetului general consolidat a crescut cu 23,3% în primul trimestru, până la 5,5 miliarde de lei

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele trei luni cu un deficit de 5,5 miliarde lei (1,16 miliarde euro), 0,54% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 23,3% mai mare faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate joi pe site-ul Ministerului Finanţelor.

În primele trei luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 4,46 miliarde lei, respectiv 0,48% din PIB.

În primele trei luni din 2019, veniturile bugetului general consolidat au fost de 74,7 miliarde lei, reprezentând 7,3% din PIB, comparativ cu 7% din PIB în anul 2018. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-au înregistrează creşteri comparativ cu primul trimestru al anului precedent în cazul încasărilor din contribuţii de asigurări (+21,9%), accize (+16,8%), TVA (+14,8).

”Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 14,8% faţă de realizările aceleiaşi perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 15,3 miliarde lei. De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 8%”, se arată în comunicat.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 16% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 3,8 miliarde lei.

Totodată, cheltuielile bugetului general consolidat au fost de 80,2 miliarde lei, cu 13,2% mai mari faţă aceeaşi perioadă a anului precedent.

”Cheltuielile de personal sunt cu 25,7% mai mari faţă de cele realizate în primele trei luni ale anului 2018, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 18% faţă de primele trei luni ale anului precedent”, se arată în comunicat.

Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar şi la bugetul de stat. Se înregistrează de asemenea creşterea cheltuielilor cu dobânzile cu 15,5%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 15%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 4,9 miliarde lei.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.