Despăgubiri după ani de zile

Proprietarii de terenuri care au fost expropriați din localitățile Romos și Geoagiu pentru a face loc construcției autostrăzii își vor primi banii. Șapte ani au așteptat aceștia pentru a intra în posesia sumelor. Decizia a fost luată în ședința de Guvern în cadrul căreia fost aprobată şi Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”.

“Astfel, pentru un număr de 420 de imobile, cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea antemenționată față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință. Totodată, ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale la unele dintre cele 420 de imobile au rezultat și modificări ale numelui și/sau proprietarilor, în sensul identificării unora dintre aceștia care inițial, în baza informațiilor oferite de către unitățile administrativ – teritoriale, erau neidentificați, sau au fost identificați moștenitorii legali ai proprietarilor inițial identificați”, arată documentul aprobat de Executiv.

După publicarea în Monitorul Oficial, CNAIR va putea vira direct banii cetăţenilor care au prezentat deja toate documentele cadastrale solicitate. Ca urmare a realizării documentațiilor cadastrale și a celui de al doilea raport de evaluare pentru 422 imobile rezultă o valoare de despăgubire pentru imobilele menționate mai sus de 694.929,55 lei. Diferența dintre suma de 2.154.787,49 lei, consemnată inițial și suma de 694.929,55 lei rezultată conform noului raport de evaluare este de 1.459.857,94 lei, sumă care va fi virată la bugetul de stat.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.