Doar 94 de structuri de cazare turistică în Valea Jiului

Doar 94 de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică  sunt în Valea Jiului. Cele 94 de structuri de cazare turistică au o capacitate de cazare de 2.455  locuri. Cele mai multe pensiuni, cabane sau hoteluri sunt la Lupeni – Straja fiind în număr de 56, cu un număr de 1.290 de locuri de cazare. Pe locul al doilea se află municipiul Petroșani cu 24 de structuri de cazare, cu 809 locuri de cazare. Potrivit datelor PriceWaterhouseCoopers, la Uricani funcționează șapte structuri de cazare, la Vulcan doar 3, iar la Petrila și Aninoasa doar câte două structuri turistice.

În anul 2019, în cele 94 de structuri turistice din Valea Jiului au fost cazați 36.744  de turiști, potrivit raportului întocmit de experții europeni. Datele plasează Valea Jiului sub media națională. Analiza prezentată citează situația din anul 2019. Deși disponibile, datele corespunzătoare anului 2020 sunt puternic influențate de epidemia de COVID-19, care a redus masiv numărul de turiști atât în Valea Jiului, cât și în restul lumii. De aceea, prezenta strategie consideră ca an de referință anul 2019.

„Din punctul de vedere al duratei sejurului în 2019, Valea Jiului se află, cu o medie de 1,4 zile, sub media națională (2,3 zile) și sub cea a stațiunilor din zona montană la nivel național (2,1 zile). Conform Institutului Național de Statistică, în Valea Jiului funcționau, în 2019, 5 hoteluri, 3 hosteluri, 15 vile turistice, 39 de cabane turistice, 31 pensiuni turistice și 1 pensiune agroturistică”, mai notează raportul.

Doar două zone din Valea Jiului sunt prezente pe Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local: Zona Parâng – Petroşani (stațiune turistică de interes național) și stațiunea Straja (stațiune turistică de interes local).

 

„Conform primei versiuni a Analizei socio-economice și SWOT din cadrul Planului pentru Dezvoltarea Regională al Regiunii Vest 2021-2027, publicată de ADR Vest în iunie 2020, numărul structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică din stațiunea Straja și din zona Parâng – Petroșani s-a triplat din 2011 până în 2017, aceasta reprezentând cea mai mare creștere din acest punct vedere la nivelul Regiunii Vest. În aceeași perioadă, numărul turiștilor cazați în unitățile din județul Hunedoara a crescut cu 105,2%, iar numărul de nopți de cazare cu 45,9%. Din punct de vedere al duratei medii a sejurului, însă, județul Hunedoara a marcat o scădere, de la 2,8 nopți de cazare în 2011 (peste media Regiunii Vest, de 2,6), la 2,0 în 2017 (sub media Regiunii Vest, de 2,4).  Conform datelor rezultate din interviurile cu părțile locale interesate, stațiunile montane din Valea Jiului pot găzdui în prezent, simultan și în condiții de confort rezonabile, până la 6.000 de turiști pe zi. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2019, existau, la nivelul întregii zone a Văii Jiului, 2.455 de locuri de cazare, în care s-au cazat 36.744 de turiști (18,7% din cei care s-au cazat la nivelul județului Hunedoara și 3,3% din cei care s-au cazat in Regiunea Vest), ce au petrecut, în medie, 1,4 zile în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare din regiune”, mai arată raportul.

Conform listei Structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, publicată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în ianuarie 2021, în cele 6 UAT-uri din Valea Jiului se aflau 128 de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, din care 70 se aflau pe raza UAT-ului Lupeni (printre care vilele turistice Platoul Soarelui și Crial, clasificate la 4 stele), 41 erau situate în Petroșani (printre care hotelul Palace de 4 stele), 6 în Uricani (printre care pensiunea turistică Retezat de 4 flori), câte 4 în Aninoasa și Vulcan și 3 în Petrila. Nici una dintre structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare din Valea Jiului nu erau încadrate, conform listei din ianuarie 2021, în categoria pensiunilor agroturistice, a camping-urilor sau a căsuțelor de camping.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.