Exproprieri pentru barajul de la Mihăileni

Guvernul a adoptat hotărârea privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”.

Astfel, s-a aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”, pe care este situat coridorul de expropriere conform variantei finale a studiului de fezabilitate, corespunzător planurilor de amplasament/hărților topografice avizate și recepționate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară județul Hunedoara – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Deva.

Totodată, s-a aprobat declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”,  din comuna Buceș, sat Mihăileni și comuna Crișcior, sat Zdrapți, județul Hunedoara, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administraţia Naţională ,,Apele Române”, în condițiile legii și lista cuprinzând toate imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza comunei Buceș, sat Mihăileni și comuna Crișcior, sat Zdrapți, județul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor.

„Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru toate imobilele proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara” prevăzută la art. 2, sunt în cuantum total de 219.981 lei în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat pentru anul 2022 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la capitolul 70.01 – Locuințe, servicii și dezvoltare publica, Titlul 71 – Active nefinanciare, 71.01 – Active fixe”, arată documentul.

În total, este vorba de 142 de imobile care vor fi expropriate.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *