Finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și programe sportive

Aproape 500.000 de lei de la bugetul local al municipiului Deva au fost alocați pentru finanțarea activităților sportive nonprofit, de interes general, pentru anul 2021.

Concret, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 437/26.11.2020, a fost aprobată alocarea sumei de 480.000 de lei pentru finanțarea programelor ”Promovarea sportului de performanță” și ”Sportul pentru toți”. Totodată, a fost aprobat Regulamentul privind acordarea finanțărilor proiectelor sportive, pentru activitățile structurilor sportive de drept public cu sediul în municipiul Deva.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 10 decembrie 2020, ora 16:30.

Selecția și evaluarea proiectelor depuse se vor efectua în data 14 decembrie 2020, la ora 10:00, de către Comisia de evaluare și selecție constituită prin HCL nr. 437/2020.

După încheierea procedurii de selecționare, evaluare și aprobare a proiectelor de către Consiliul Local, secretariatul comisiei va comunica, în scris, solicitanților selecționați sumele aprobate, în vederea încheierii contractelor, precum și solicitanților neselecționați motivele care au condus la neacordarea finanțării.

Toate informațiile cu privire la finanțarea de la bugetul local a proiectelor și programelor sportive, precum și Regulamentul privind acordarea acestor finanțări sunt disponibile pe www.primariadeva.ro, Secțiunea ”Finanțare structuri sportive de drept public” și pot fi consultate accesând link-ul: http://www.primariadeva.ro/finantare-structuri-sportive-de-drept-public/anul-2021.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.