Garda de Mediu Hunedoara: Amenda de 60.000 de lei aplicată unui operator economic

În perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 217 inspecţii, dintre care 52 inspecţii planificate şi 165 inspecţii neplanificate.

Inspecţiile planificate au fost realizate conform Planului anual de activitate al Serviciului Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, la operatorii economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului şi se supun procedurii de reglementare.

În cadrul inspecţiilor neplanificate au fost înregistrate:

 • 20 de controale efectuate în urma sesizărilor,
 • 2 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
 • 20 decontroale în urma autosesizării,
 • 53 de controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu,
 • 49 de controale de verificare a respectării condiţiilor din actele de reglementare,
 • 18 controale cu alte autorităţi, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean.
 • 2 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

 • lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;
 • nerespectarea prevederilor autorizaţiei/autorizatiei integrate de mediu;
 • netransmiterea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către Administraţia Fondului pentru Mediu;
 • nerealizarea în totalitate și la termen a masurilor stabilite anterior;
 • neanunțarea agenției județene pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu in cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului si luarea măsurilor preventive necesare, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării.

În urma acestor controale, au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de  160.000 lei. Dintre acestea, cea mai mare sancţiune aplicate în aceasta perioadă a avut valoarea de 60.000 lei și a fost aplicată unui operator economic pentru nerespectarea condițiilor din actul de reglementare emis de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

În această perioadă, comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu au derulat și acțiuni informative/educative, dupa cum urmează:

 • o acțiune concurs de educație ecologică privind colectarea selectivă împreună cu cca 70 de elevi (cu vârste cuprinse între 5 si 12 ani) aparținând atât Clubului Sportiv Școlar Petroșani cât și Cluburilor Sportive Școlare din mun. Reșița, mun. Sibiu și orașul Arieșeni cu tema: Gardienii Muntelui;
 • în data de 12.03.2019 cu ocazia Zilei Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu a organizat o acțiune de educație ecologică în cadrul proiectului ,,Deva un oraș viu” împreună cu elevi ai claselor a III-a, a IV-a și a VI-a secția Arte Plastice din cadrul Liceului de Arte Sigismund Toduță – Deva, cu sprijinul operatorului de salubritate BRAI CATA SRL. În cadrul acțiunii, au fost evidențiate următoarele aspecte: salvarea resurselor naturale, reducerea poluării mediului, conservarea biodiversității precum și reducerea efectelor negative asupra sănătății populației.

 

Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.