Guvernul a aprobat o listă cu 24 de boli infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor acasă sau în unităţi sanitare

Guvernul a aprobat o Hotărâre privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliu, la locaţia declarată de acestea sau în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave. Lista bolilor infectocontagioase include 24 de boli, între care şi SARS-COV-2, fiind creat cadrul legal pentru introducerea oricărei alte boli, cu patogen necunoscut.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, documentul stabileşte lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora. În această listă a fost introdus şi SARS-Cov-2.
Actul normativ stabileşte şi unităţile sanitare de bază în care se pot trata persoanele bolnave cu afecţiunile prevăzute în lista bolilor infectocontagioase.
Lista aprobată cuprinde 24 boli infectocontagioase şi a fost propusă de Institutul National de Sanatate Publica, fiind acele tipuri de boli determinate de agenţi patogeni care determină un impact rapid şi major asupra stării de sănătate a persoanei bolnave şi pot determina rapid apariţia de focare de boli transmisibile sau declanşarea de epidemii extinse la nivel naţional sau internaţional. Aceste boli infectocontagioase necesită identificare rapidă, declarare şi insituire de măsuri imediate în scopul limitării extinderii bolii in populaţia generală.
„Având în vedere faptul că bolile infectocontagioase sunt tratate în primul rând in spitalele şi secţiile de boli infecţioase de pe teritoriul ţării, lista unităţilor sanitare de bază în care persoanele bolnave vor fi izolate în scopul evaluării clinico-biologice şi acordării serviciilor medicale necesare cuprinde în primul rând aceste tipuri de unităţi sanitare”, arată MS.
Potrivit sursei citate, unităţile sanitare de bază sunt reprezentate de unităţi spitaliceşti ce au capacitatea tehnica, logistica şi dispun de resursa umana calificata spre a putea trata bolile infectocontagioase ce impun izolarea persoanelor pentru tratament de specialitate si pentru prevenirea contagiunii. În functie de capabilitatile acestor unitati spitalicesti, de fazele evolutive si de extinderea unei epidemii sau pandemii, sunt spitale de Faza I si de Faza II. Unitatile sanitare de baza vor interna pacienţii suspecti sau confirmati pentru una din afectiunile prevăzute şi vor asigura tratamentul formelor de boală medii, severe şi critice. Spitalele de faza I sunt reprezentate de spitalele clinice de boli infecţioase.
În situatia în care spitalele clinice de boli infecţioase de Faza I sunt depăşite din punctul de vedere al numărului de pacienţi internaţi, precum şi în funcţie de specificul afecţiunii, pacienţi cu forme uşoare, medii, severe şi critice se vor trata în unităţi sanitare care deţin compartiment/secţie ATI, cu capacitate de ventilaţie mecanică şi care se bazează pe sistemul pavilionar disponibil în majoritatea spitalelor/sectiilor judetene de boli infecţioase sau spitalelor/sectiilor judetene de pneumoftiziologie, care reprezintă Spitalele de Faza II.
Reţeaua de spitale şi unităţi sanitare ce asigura suportul pentru spitalele de Faza I şi Faza II, numite şi spitale suport, precum si nominalizarea acestora, se stabileste la nivel local, printr-un protocol de colaborare sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, si cuprinde următoarele tipuri de unitati sanitare:
a)  spitalele judetene sau municipale de urgenţă care pot asigura asistenţa medicală pentru celelalte urgenţe medico-chirurgicale.
b) spitalele municipale sau orăşeneşti, preponderent cele cu secţii de boli infecţioase sau pneumologie, precum şi spitalele din alte reţele decât ale Ministerului Sănătăţii (Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Apărării Naţionale, unităţi sanitare private).
În funcţie de evoluţia numărului de cazuri, în categoria spitalelor de Faza I, Faza II sau suport pot fi incluse şi alte spitale, prin hotărâre de guvern.
Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora cuprinde 24 de boli definite, iar la poziţia 25 s-a creat cadrul legal pentru introducerea oricărei alte boli cu patogen necunoscut.

Acestea sunt: 1 Poliomielita; 2. Difteria; 3. Rujeola; 4. Pertussis; 5. Febra tifoidă; 6. Febra paratifoidă; 7. Boală meningococică (MCSE); 8. Tuberculoză pulmonară cu microscopie pozitivă; 9. Antrax pulmonar; 10. Rabia umană; 11. Holera; 12. Pesta; 13. Variola / varioloidul; 14. Gripa umană cauzată de un nou subtip de virus gripal; 15. Cazuri umane de gripă aviară înalt patogenă; 16. Febra hemoragică Lassa; 17. Ebola; 18. Febra hemoragică Marburg; 19. Febra hemoragică Crimeea Congo; 20. Febra galbenă; 21. Nipah; 22. SARS; 23. MersCoV2; 24. SarsCov2; 25. Boala cauzată de un agent patogen infecţios necunoscut / emergent.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.