Iluminatul public din Orăștie, la momentul contestațiilor

Un contract de aproape jumătate de milion de lei demarat prin fonduri europene de municipalitatea de la Orăștie a ajuns la momentul contestațiilor. O firmă din județul Cluj a depus contestație în cadrul procedurii de licitație privind modernizarea și eficientizarea iluminatului public din Orăștie.

”Prin contestația (…), înregistrată la C.N.S.C. (…), formulată de către SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca(…), împotriva raportului procedurii (…) și a adresei de comunicare a rezultatului procedurii, emise de către MUNICIPIUL ORĂȘTIE, cu sediul în municipiul Orăștie, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, județul Hunedoara, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificată – într-o singură etapă, derulată online, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de proiectare faza PT (elaborare PT, DE, studii geotehnice, asistență tehnică) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăștie”, (…) s-au solicitat următoarele: ,,a. Admiterea contestației și anularea în parte a rezultatului/raportului procedurii, comunicat prin intermediul SEAP, înregistrat sub nr. 11839/22.10.2020, a adresei de comunicare a rezultatului procedurii, în ceea ce privește decizia autorității contractante de a declara admisibilă și conformă oferta depusă de către EURO-AUDIT SERVICE SRL și a actelor subsecvente acestora; b. Admiterea cererii de detaliere/dezvoltare a motivelor de neconformitate, într-un termen rezonabil, de minim 3 zile, după studierea dosarului achiziției, urmând a comunica aceasta detaliere tuturor părților implicate în procedura din fața Consiliului; c. Repunerea subscrisei în termenul de a detalia/motiva prezenta contestație având în vedere refuzul autorității contractante de a ne pune la dispoziție părți relevante din dosarul achiziției, respectiv propunerea tehnică și financiară a ofertantului câștigător; d. Obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, prin reevaluarea ofertelor și, ulterior, emiterea unui nou raport/rezultat al procedurii, în conformitate cu prevederile legale și în condițiile statuate în decizia ce se va pronunța””, arată solicitarea firmei din Cluj.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins, ”ca nefondată, contestația formulată de către SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Brașov nr. 34, județul Cluj, în contradictoriu cu autoritatea contractantă MUNICIPIUL ORĂȘTIE, cu sediul în municipiul Orăștie, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, județul Hunedoara. Obligatorie”, arată decizia CNSC.

486.240 lei este valoarea contractului finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

 

 

Colaborator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *