IMM Leasing de echipamente şi utilaje, al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) a anunţat luni lansarea ”IMM Leasing de echipamente şi utilaje”, al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM în cadrul Planului Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, implementat de Ministerul Finaţelor Publice şi FNGCIMM.

„FNGCIMM îşi diversifică oferta de garantare, în vederea susţinerii accesului la finanţare a IMM-urilor, precum şi a întreprinderilor afiliate, prin participarea în cadrul noului program guvernamental IMM Leasing de echipamente şi utilaje, care va fi operaţionalizat în perioada imediat următoare. Această nouă iniţiativă de sprijin vine ca răspuns la necesitatea intervenţiei guvernamentale în piaţă, prin instrumente anticiclice adecvate a fi folosite în contextul actual”, precizează fondul într-un comunicat.

Programul guvernamental îşi propune stimularea accesării finanţărilor de tip leasing financiar în vederea  achiziţionării de active noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producţie.

„Programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje reprezintă un instrument flexibil şi eficient, prin care vor fi acordate facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activităţii IMM-urilor, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi”, arată Fondul.

Garanţiile vor fi acordate de către FNGCIMM şi vor fi garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi în procent de maximum 60% din valoarea finanţării pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.

Conform programului, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi va fi de 5 milioane lei, iar perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor, vor fi stabilite de finanţatori, conform normelor interne ale acestora.

Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni, iar avansul achitat de utilizator este de 0%, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat (exclusiv TVA).

„Sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii precum şi întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepţia următoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activitaţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie”, precizează FNGCIMM.

Se pot acorda facilităţi de natura subvenţiei de dobânda în procent de până la 50% pentru finanţarile garantate în cadrul programului, precum şi garanţii de stat în condiţiile subvenţionării în procent de 100% a comisionului de administrare şi a comisionului de risc. Facilităţile prevăzute în cadrul programului se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis.

„Programul guvernamental IMM Leasing de echipamente şi utilaje este al doilea program pentru IMM-uri devenit funcţional, din cele patru programe derulate de Ministerul Finaţelor Publice prin FNGCIMM IFN SA, în cadrul Planului National de Investiţii şi Relansare Economică lansat de Guvernul României. Este un plan de investiţii fără precedent care are ca obiectiv înlocuirea măsurilor de subvenţionare cu cele de stimulare. Este exact ceea ce are nevoie economia românească, un plan vizionar de reconstrucţie şi stimulare a competitivităţii economiei, bazat pe investiţii care să ducă la bunăstare şi consum (exact opusul planului promovat în perioada 2017-2019 ‘wageledgrowth’)”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

El afirmă că în starea de urgenţă, Guvernul a răspuns prompt şi a sprijinit IMM-urile prin programele  guvernamentale care au susţinut şomajul tehnic, amânarea obligaţiilor fiscale şi a ratelor bancare şi facilitarea accesului la capital financiar prin – IMM INVEST.

„Complementar programului IMM Invest, cel mai de succes program de finanţare cu garanţii de stat din istoria României, care a trecut deja în etapa a patra de implementare şi se apropie cu paşi repezi de epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, Guvernul a operţionalizat Programul guvernamental IMM Leasing de echipamente şi utilaje,  iar săptămâna viitoare pentru a completa tabloul Guvernul va operaţionaliza: deblocarea accesului la creditul comercial (obţinerea de produse/servicii cu plata la termen), principalul canal de finanţare al firmelor din România, respectiv IMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului comercial) şi IMM Scontare cu garantarea de catre stat. IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM Leasing de echipamente şi utilaje,  IMM Factoring cu regres (schema de garantare de către stat a creditului comercial), IMM Scontarea cu garantarea de către stat (accesul la creditul furnizor), pot deveni pilonii de relansare a economiei româneşti şi reprezintă răspunsul FNGCIMM la necesităţile crizei actuale, care a adus multe provocări, dar şi multe oportunităţi de resetare a setorului IMM şi de deschidere a sistemului bancar către finanţarea economiei”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiara nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumenteaza programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *