IȘJ Hunedoara: 32,6% rata de promovare în a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2023

32,6% rata de promovare în a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2023 (după soluționarea contestațiilor)

Rezultatele finale (după soluționarea contestaţiilor) au fost afișate astăzi, 29 august, ora 12:00, în centrele de examen şi pe pagina web dedicată, asigurându-se anonimizarea datelor personale ale candidaților, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

În urma soluționării celor 206 contestații depuse de candidații care au susținut probele de examen în județul nostru, a fost înregistrată următoarea situație: pentru 102 dintre contestațiile depuse, notele inițiale au fost modificate în sens crescător. În cazul a 80 de contestații, notele s-au modificat în sens descrescător, iar un număr de 16 note inițiale pentru care s-au depus contestații, au rămas nemodificate în urma reevaluării.

Au fost declarați reușiți după soluționarea contestațiilor, 156 de candidați, față de 145 reușiți inițial.

Rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată după soluționarea contestațiilor, este 30,41%, în creștere cu 2,14% față de procentul înregistrat după afișarea rezultatelor inițiale: 28,27%.

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 32,6% (față de 36% – în 2022, 35,59% – în 2021, 39,76% – în 2020), iar pentru promoțiile anterioare – 27% (față de: 29,17% – în 2022, 19,23% – în 2021, 26,5% – în 2020).

Astfel, din totalul celor 513 candidați prezenți au promovat 156 de candidați: 102 de candidați aparțin promoției 2023, iar 54 provin din promoțiile anterioare.

Precizăm că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

De asemenea, precizăm că, începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației a generalizat evaluarea digitalizată a lucrărilor, proces care a oferit o serie de beneficii semnificative comparativ cu formatul clasic de evaluare:

  • au fost eliminate costurile pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării, implicit birocrația aferentă (borderourile individuale de notare, precum și cele finale au fost generate automat, odată cu finalizarea evaluării);
  • a fost redus substanțial timpul de lucru destinat evaluării;
  • lucrărille pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali a fost mai mare de un punct au fost transmise, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori;
  • a fost diminuat riscul erorii umane în privința calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator în vederea afișării rezultatelor.

În contextul derulării acestui tip de evaluare, rezultatele înregistrate la examenele naționale vor putea fi analizate în profunzime, în funcție de itemi și de categorii de elevi sau școli cu scopul de a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Important de menționat este și faptul că lucrările se scanează în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind apoi încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, fără implicarea candidaților/profesorilor asistenți. Ulterior, repartizarea lucrărilor se face automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *