ITM marchează data de 11 iulie ca „Ziua Inspecției Muncii”

Ziua de 11 Iulie a fost instituită ”ZIUA INSPECȚIEI MUNCII” prin Legea nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind Statutul Inspectorului de Muncă, în acest an, instituția aniversând 25 de ani de activitate dedicată protejării drepturilor lucrătorilor și asigurării unui mediu de muncă sigur și echitabil pentru toți angajații din România. Această zi marchează un sfert de secol de realizări importante și angajament continuu față de respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă.

Inspecţia Muncii a fost înființată prin publicarea Legii nr. 108 din 16 iunie 1999, fiind  organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor prin activități de îndrumare și control și are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ. Această instituție și europeană prin afiliere la organisme internaționale de profil, deține un rol esențial în protejarea drepturilor și siguranței angajaților, dar și a angajatorilor, rol necesar pentru menținerea unui mediu de lucru corect și sigur în România, dar nu numai, deoarece se implică și în protejarea lucrătorilor aflați în afara granițelor țării.

Principalul scop al Inspecției Muncii și a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă este de a urmări îndeplinirea de către angajatori a obligațiilor legale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței produselor prin activități de îndrumare și control, precum și a celor referitoare la condițiile de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și a sănătății salariaților și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității.

O funcție importantă în exercitarea atribuțiilor sale generale și specifice este comunicarea, aceasta având un rol important și instructiv în procesul de informare și consiliere permanentă atât a angajatorilor, cât și a angajaților, cu privire la importanța cunoașterii și a respectării legislației.

În cei 25 de ani de existență, prin campaniile pe care le desfășoară la nivel național, prin dialogul cu angajatorii, Inspecția Muncii a stat de veghe în mod constant asupra modului de aplicare a legislației muncii stabilită de organele legislative, armonizată cu standardele Uniunii Europene, garantând acordarea salariului minim, respectarea orelor legale de lucru, încheierea contractelor de muncă în mod echitabil și complet astfel încât să reflecte cu claritate drepturile și obligațiile dintre părți, rezolvând probleme legate de neplata salariului, a orelor suplimentare și acordarea drepturilor de concediu. De asemenea, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, sunt supravegheate condițiile de muncă și măsurile de siguranță, asigurând protecția angajaților, acordând atenție aspectelor cum ar fi folosirea corectă a echipamentului, prevenirea riscurilor de accidentare, asigurarea unui climat de lucru din care să lipsească discriminarea sau hărțuirea lucrătorilor, cercetarea sesizărilor și efectuarea inspecțiilor pe teren pentru a se asigura respectarea reglementările legale în domeniul securității muncii.

Colectivul I.T.M. Hunedoara are ca obiectiv principal atingerea unui nivel înalt de încredere în rândul angajatorilor și angajaților, răspunderea și receptivitatea la sesizările angajaților, acestea fiind soluționate cu celeritate.

Cu ocazia Zilei Inspecției Muncii, I.T.M. Hunedoara dorește să le mulțumească pe această cale tuturor angajatorilor și angajaților pentru încrederea acordată și garantăm în continuare răspunderea promptă a solicitărilor dumneavoastră și asigurarea unei munci sigure și decente.

La mulți ani și succes în activitate tuturor colegilor din Inspecția Muncii și Inspectoratelor teritoriale de Muncă, angajatorilor și angajaților de pe piața muncii a județului Hunedoara!

 

 

ITM Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *