La 1 septembrie intră în vigoare noi norme privind omologarea şi supravegherea pieţei auto

Regulamentul UE privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor intră în vigoare de marţi, 1 septembrie, adoptat în mai 2018, iar În plus, Comisia Europeană va putea să efectueze verificări ale conformităţii vehiculelor în laboratoare sau pe şosea. Astfel, dacă producătorii încalcă legislaţia în materie de omologare de tip, Comisia poate dispune retragerea de pe piaţă la nivelul UE şi le poate impune acestor producători sancţiuni de până la 30.000 euro pe autoturism. Până în prezent, numai autorităţile naţionale care făceau omologarea de tip a autoturismului puteau impune astfel de măsuri.

„De mâine, 1 septembrie, începe să se aplice Regulamentul UE privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor. Adoptat în mai 2018, noul regulament revizuieşte şi limitează semnificativ sistemul anterior de omologare de tip şi de supraveghere a pieţei. Acesta îmbunătăţeşte calitatea şi independenţa omologării de tip şi a testării vehiculelor, sporeşte controlul autovehiculelor aflate deja pe piaţa UE şi consolidează sistemul general printr-o supraveghere europeană sporită”, a anunţat luni CE.

De la adoptarea regulamentului în 2018, producătorii de automobile, agenţiile de omologare de tip şi alte părţi interesate au lucrat în permanenţă în vederea punerii în aplicare a noilor norme şi a adaptării la cerinţele cele mai stricte.

„Europenii se aşteaptă, în mod legitim, să conducă maşinile cele mai ecologice şi mai sigure. Aceasta presupune efectuarea celor mai stricte controale asupra autovehiculelor introduse pe piaţă şi aflate în circulaţie pe drumurile noastre. Pentru a realiza acest lucru, este nevoie, de asemenea, de o punere în aplicare reală şi de supraveghere la nivel european: acesta este motivul pentru care, de acum înainte, Comisia va fi în măsură să efectueze controale asupra autovehiculelor, să declanşeze retrageri de pe piaţă la nivelul UE şi să impună amenzi de până la 30 000 EUR per autovehicul atunci când se încalcă legea. Aceste reforme vin în completarea activităţii noastre privind o mobilitate mai curată şi mai sigură, care, în contextul dificil al crizei actuale, necesită investiţii şi mai orientate către viitor în infrastructură şi inovare. Eforturile noastre de a restabili încrederea consumatorilor, de a consolida piaţa unică şi de a sprijini viabilitatea pe termen lung şi competitivitatea globală a industriei europene a autovehiculelor merg mână în mână”, spune Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă.

Principalele elemente ale noilor norme ale UE includ, între altele, independenţa şi calitatea testelor efectuate înainte de introducerea pe piaţă a unui autoturism. Serviciile tehnice care efectuează teste şi inspecţii ale noilor modele de autovehicule vor fi supuse unui audit independent, pe baza unor criterii stricte de obţinere şi păstrare a desemnării acestora de către statele membre. Autorităţile naţionale de omologare de tip fac acum obiectul unor evaluări inter pares pentru a se asigura că normele relevante sunt implementate şi respectate în mod riguros pe întreg teritoriul UE.

Noile norme presupun şi controlul autoturismelor aflate deja pe piaţă. Astfel, noul cadru îmbunătăţeşte, de asemenea, verificările efectuate asupra vehiculelor care circulă deja pe piaţă şi sunt puse în vânzare de către concesionari. De acum înainte, statele membre sunt obligate să testeze în mod regulat un număr minim de automobile şi pot în prezent să ia măsuri de salvgardare împotriva vehiculelor neconforme de pe teritoriul lor, fără a aştepta ca autoritatea care a acordat omologarea de tip să ia măsuri.

Un alt element al noilor norme este supraveghere europeană. În plus, Comisia poate acum să efectueze verificări ale conformităţii vehiculelor în laboratoare sau pe şosea.

„În cazurile în care producătorii încalcă legislaţia în materie de omologare de tip (de exemplu, dispozitive de manipulare sau declaraţii false), Comisia poate dispune retragerea de pe piaţă la nivelul UE şi le poate impune acestor producători sancţiuni de până la 30.000 euro pe autoturism. Până în prezent, numai autorităţile naţionale care au efectuau omologarea de tip a autoturismului puteau impune astfel de măsuri”, precizează CE.

Comisia a furnizat resurse suplimentare pentru ca Centrul Comun de Cercetare (JRC) să preia acest nou rol în supravegherea pieţei, finanţând personalul suplimentar necesar, costurile operaţionale şi construirea a două noi laboratoare. JRC dispune de două noi laboratoare de ultimă generaţie pentru efectuarea de controale.

Omologarea de tip este procesul prin care se certifică faptul că un vehicul îndeplineşte toate cerinţele pentru a fi introdus pe piaţă şi se verifică în mod riguros respectarea legislaţiei UE de către producători, inclusiv a limitelor de emisii, prevăzute într-un regulament separat.

Noile norme privind omologarea de tip au fost propuse de Comisie în 2016 în urma scandalului „Dieselgate” şi au fost adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu în 2018.

Această reformă face parte din eforturile mai ample ale Comisiei pentru un sector al automobilelor curat, durabil şi competitiv, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei intitulată „Europa în mişcare”. Iniţiativele Comisiei includ standardele privind calitatea aerului şi emisiile de CO2, îmbunătăţirea testării emisiilor pentru autoturisme sau sprijinirea producţiei de combustibili alternativi şi de baterii, precum şi apărarea competitivităţii industriei europene.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.