MEN: S-au aprobat cifrele de şcolarizare pentru anul 2018 – 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunțat, aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru anul 2018 – 2019, în linii mari, acestea înscriindu-se la nivelul celor din anii anteriori. Vor fi peste 2,7 milioane de locuri în învăţământul preuniversitar de stat, peste 63.000 de locuri la studiile de licenţă, peste 35.000 la master şi 3.036 la doctorat. De asemenea, vor fi 5.000 de posturi la rezidenţiat, cu o mie mai mult decât în anul universitar precedent.

Potrivit MEN, miercuri, s-au aprobat cifrele de şcolarizare propuse pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat, în anul şcolar/universitar 2018 – 2019.

”Cifra de şcolarizare totală pentru învăţământul preuniversitar se menţine la nivelul celei aprobate pentru anul şcolar precedent, cu următoarea realocare: suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă – nivel primar şi gimnazial şi programul educaţional «A doua şansă», inclusiv pentru cel organizat în penitenciare şi diminuarea cu 1.000 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru stagiile de practică (învăţământ de masă)”, anunţă MEN.

Pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, de artă şi sportiv, precum şi pentru clasele de început din învăţământul de liceal şi profesional (inclusiv învăţământ dual), cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 rămân la nivelul anului şcolar anterior, reprezentând în total 2.735.500 de locuri.

În ceea ce priveşte învăţământul superior, începând cu anul universitar 2018 – 2019, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis alocarea de locuri finanţate de la bugetul de stat, distinct pentru fiecare ciclu de studii universitare, acelor domenii prioritare cu potenţial de creştere, relevante pentru dezvoltarea economică a României asumate prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

Astfel, s-a stabilit următorul număr de locuri de studii finanţate de la bugetul de stat:

– ​63.201 locuri pentru studiile universitare de licenţă, dintre care 5.000 de locuri alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 2.000 de locuri pentru absolvenţii liceelor situate în mediul rural şi 1.201 locuri pentru instituţiile de învăţământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de licenţă, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare cu 1.201 locuri, comparativ cu cifra din anul universitar precedent;

– 35.973 de locuri pentru studiile universitare de master, dintre care 4.600 de granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României şi 373 de granturi pentru instituţiile de învăţământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de master, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare decât cea alocată pentru anul universitar 2017-2018 cu 373 de locuri;

– 3.036 de locuri pentru studiile universitare de doctorat, dintre care 300 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României şi 36 de granturi pentru instituţiile de învăţământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de doctorat este mai mare cu 36 de locuri comparativ cu cifra din anul universitar precedent

– 5.000 de locuri pentru rezidenţiat, cu 1.000 de locuri mai multe comparativ cu anul universitar precedent.

”Menţionăm că cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2018-2019 se încadrează în finanţarea aprobată pentru anul financiar 2018 şi respectă previziunea bugetară pentru anii financiari 2019 şi 2020, conform Programului de guvernare. În acelaşi timp, se are în vedere respectarea ţintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar de vârstă 30-34 ani”, precizează MEN.

Potrivit sursei citate, sunt prevăzute, în continuare, locuri în învăţământul preuniversitar şi superior pentru etnicii români din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii străini, în baza documentelor bilaterale şi a ofertelor unilaterale.

De asemenea, sunt perpetuate facilităţile şi locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, dar şi studii universitare, indiferent de ciclul de studii.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *