Ministerul Agriculturii susține investiţiile pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va deschide pe 11 mai sesiunea de primire a proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin care se sprijină investiţii pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane în România, respectiv Măsura 5 – Refacerea potenţialului de producţie agricolă afectat de dezastre naturale şi de evenimente catastrofale şi instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare.

“Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală –  Autoritatea de Management pentru PNDR, va deschide, începând cu data de 11 mai 2020, sesiuni de primire a proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, prin care se sprijină investiţii pentru prevenirea şi combaterea Pestei Porcine Africane (PPA) în România, respectiv Măsura 5 – Refacerea potenţialului de producţie agricolă afectat de dezastre naturale şi de evenimente catastrofale şi instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare”, a informat ministerul într-un comunicat.

Sesiunea se va desfăşura între 11 mai, ora 9.00, până la 31 iulie 2020, ora 16.00.

„În conjunctura dificilă în care ne aflăm, suntem alături de agricultori şi continuăm măsurile de susţinere deja anunţate, prin noi scheme de sprijin pe care le-am gândit şi le instrumentăm în beneficiul fermierilor şi al producătorilor din sectorul agroalimentar”, a declarat Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În cadrul sesiunii ce urmează a se deschide pe data de 11 mai 2020, suma disponibilă pentru selecţia proiectelor va fi de 16.717.235 euro, depunerea urmând a se face la nivel naţional.

Suma este defalcată astfel: Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale evenimentelor catastrofale probabile, pentru beneficiari publici, este de 4,75 milioane euro, din care pentru instalaţii dezinfecţie: 2,31 milioane euro, pentru autoutilitare probe şi dotare laboratoare: 1,7 milioane euro şi pentru camere frigorifice: 740.000 euro.

Sprijinul pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale evenimentelor catastrofale probabile, destinat beneficiarilor privaţi, este de 8.289.804 euro.

Sprijinul pentru investiţii privind refacerea terenurilor agricole şi a potenţialului de producţie afectate de dezastre naturale, de condiţii de mediu adverse şi de evenimente catastrofale – 3.677.431 euro. Aici beneficiarii pot fi fermieri persoane fizice, cooperative agricole şi grupuri de producători. Fondurile acordate prin această submăsură vor contribui la refacerea potenţialului de producţie afectat de PPA, fiind finanţate achiziţiile de animale de reproducţie, atât pentru repopularea şi refacerea efectivelor de suine, cât şi pentru reprofilarea exploataţiei cu alte specii de animale. De asemenea, pot fi eligibile şi costurile cu extinderea şi modernizarea în scopul adaptării adăposturilor de animale. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% şi nu va depăşi o valoare de 200.000 euro/proiect.

În ceea ce priveşte submăsura de 4,75 milioane euro ce se adresează beneficiarilor publici, Ministerul Agriculturii precizează că între investiţiile eligibile se numără instalaţiile de dezinfecţie şi dezinsecţie, autoutilitarele pentru transportul probelor, dotarea laboratoarelor, achiziţionarea de camere frigorifice etc.

Plafonul maxim al acestei submăsuri este de 100.000 euro/proiect, pentru echipamentele şi instrumentarul de determinare şi diagnostic, mijloace specializate de transport a probelor, respectiv 20.000 euro/proiect, în cazul camerelor frigorifice, iar pentru pentru investiţii în instalaţii de dezinfecţie şi dezinsecţie este prevăzută o valoare de 30.000 euro/proiect.

Pentru această categorie, rata sprijinului public nerambursabil este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ două condiţii (să existe o legătură între investiţie şi potenţialul de producţie şi, a doua condiţie, autoritatea publică acţionează în numele diferiţilor fermieri şi se demonstrează caracterul colectiv al investiţiei), rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul beneficiarilor privaţi ai acestei submăsuri, respectiv fermieri sau grupuri de fermieri, sunt eligibile investiţiile în instalaţii de dezinfecţie şi dezinsecţie, achiziţia de echipamente pentru asigurarea biosecurităţii şi a infrastructurii sanitare, construcţia de garduri de protecţie, racordarea la utilităţi.

Fiecare proiect poate beneficia de maximum 250.000 de euro. Rata sprijinului public nerambursabil pentru fermierii constituiţi în forme asociative este de 100%, iar pentru fermierii individuali sprijinul este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul acordat prin această sub-măsură urmăreşte creşterea capacităţii de prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea acestora, precum şi reducerea efectelor dezastrelor naturale, a evenimentelor adverse şi catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă, ca urmare a răspândirii pestei porcine africane în România.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *