Ministerul Educaţiei organizează selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru ciclurile de învăţământ primar şi gimnazial

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează o procedură de selecţie a cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I-VI. Înscrierea se derulează exclusiv online, în perioada 22 ianuarie – 2 februarie 2018, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE. Selecţia propriu-zisă şi anunţarea rezultatelor vor avea loc în intervalul 5 – 16 februarie 2018.

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), procesul de selecţie a profesorilor cu statut de experţi cooptaţi şi de specialişti externi (absolvenţi de studii superioare în domeniul Ştiinţe ale educaţiei) se va derula, exclusiv online, conform prevederilor ordinului de ministru nr. 5.645/2017.

Dascălii se pot înscrie în perioada 22 ianuarie – 2 februarie 2018, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE, iar selecţia propriu-zisă şi anunţarea rezultatelor vor avea loc în intervalul 5 – 16 februarie 2018.

Misiunea dascălilor este de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori sau grupuri de autori.

Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare din anul şcolar anterior. Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activităţi de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învăţământ şi disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare. Altă condiţie ce trebuie îndeplinită vizează probarea competenţei în specializarea corespunzătoare. De asemenea, sunt obligatorii abilităţile practice de operare pe computer şi respectarea criteriilor de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

Vor avea prioritate, în procesul de selecţie a evaluatorilor cooptaţi, cadrele didactice care deţin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză sau au absolvit cursuri specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare.

Activitatea grupurilor de lucru este supusă monitorizării CNEE. În situaţia în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea pot fi înlocuite cu persoanele desemnate rezerve în urma selecţiei.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.