Ministerul Finanţelor propune crearea cadrului general pentru înfiinţarea băncilor naţionale de dezvoltare

Ministerul Finanţelor a anunţat, vineri, că a elaborat un proiect de act normativ, lansat în dezbatere publică, care ar reglementa condiţiile generale de înfiinţare şi funcţionare a băncilor naţionale de dezvoltare, cu rol în ” abordarea directă a disfuncţionalităţilor pieţei financiare”.

Acestea sunt constituite şi funcţionează ca instituţii de credit conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale Regulamentului UE nr. 575/2013, ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora, precum si ale altor acte normative aplicabile.

”Scopul creării băncilor naţionale de dezvoltare în România este abordarea directă a disfuncţionalităţilor pieţei financiare şi a decalajelor de finanţare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării şi reducerii lor prin desfăşurarea de activităţi de dezvoltare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă şi cu actul constitutiv al fiecărei bănci de dezvoltare”, se arată în comunicat.

Băncile de dezvoltare acordă finanţare în condiţii de piaţă şi acţionează complementar cu instituţiile de credit în scopul remedierii deficitului de finanţare şi disfuncţionalităţilor pieţei financiare, potrivit ministerului. Potrivit proiectului, scopul acestora este ”sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economică şi regională în România prin promovarea investiţiilor şi facilitarea accesului la finanţare pentru beneficiarii eligibili”.

Băncile vor fi constituite ca societăţi pe acţiuni ale căror condiţii de organizare şi funcţionare se stabilesc prin actul constitutiv elaborat în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990. Băncile de dezvoltare sunt deţinute în întregime, în mod direct, pe toată durata de funcţionare, de către statul român, prin Ministerul Finanţelor.

Capitalul social se asigură din bugetul de stat şi/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului. Sumele pentru constituirea sau majorarea capitalului social, precum şi condiţiile de finanţare prin instrumentele menţionate se aprobă prin hotărâre de Guvern.

Băncile de dezvoltare pot funcţiona doar pe baza autorizaţiei emise de BNR

”Sistemul de administrare se stabileşte prin actul constitutiv al acestora. Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare îşi exercită atribuţiile în mod independent, cu loialitate, diligenţă şi respectând obiectivele şi strategia stabilită de adunarea generală a acţionarilor a fiecărei bănci de dezvoltare”, se arată în comunicat.

Băncile de dezvoltare pot funcţiona doar pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României în conformitate cu prevederile referitoare la autorizarea unei instituţii de credit şi pot desfăşura activităţi în limita autorizaţiei acordate. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile de organizare şi funcţionare ale băncilor de dezvoltare.

Totodată, băncile de dezvoltare oferă produse financiar-bancare unor categorii ţintă de beneficiari eligibili, identificaţi prin analiza ex-ante privind disfuncţionalităţile pieţei financiare şi decalajele de finanţare, în cadrul proiectului finanţat de Comisia Europeană, de înfiinţare a băncilor de dezvoltare.

”Surse de finanţare necesare pentru derularea activităţilor desfăşurate de băncile de dezvoltare sunt: comisioane, dobânzile şi tarife rezultate din prestarea activităţilor specifice şi suportate de către beneficiarii eligibili ai băncilor de dezvoltare, fonduri contractate de pe pieţele financiare internă si internaţionale, fonduri de la instituţii financiare internaţionale, fonduri încredinţate pe bază de mandat de autorităţi ale administraţiei publice, fonduri de la bugetul de stat, împrumuturi subordonate acordate de statul roman şi alte surse de finanţare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităţilor de utilizare”, se arată în comunicat.

viewscntnews.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *