Ministerul Mediului lansează apelul pentru schema de granturi mici

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat luni că a lansat primul apel pentru propuneri de aplicaţii ”Elaborarea planurilor de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipalităţi”, finanţat în cadrul Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, suma totală alocată fiind de 1 milion de euro.

Miercuri, 30 decembrie 2020, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, Programul RO-Mediu, a lansat primul apel pentru propuneri de aplicaţii ‘Elaborarea planurilor de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipalităţi’, finanţat în cadrul Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021”, arată ministerul.

Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu pentru schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare şi adaptare în municipalităţi” este de 1 milion de euro, reprezentând: 850.000 euro (85%) contribuţia Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv grant; 150.000 euro (15%) contribuţia naţională.

Prin schema de granturi mici pentru „Elaborarea planurilor de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipalităţi”, Programul RO-Mediu îşi propune creşterea capacităţii autorităţilor locale privind atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice.

De asemenea, Programul RO-Mediu va consolida capacitatea entităţilor publice responsabile de implementarea şi aplicarea legislaţiei europene şi a strategiilor privind protecţia mediului, respectiv în domeniile: ecosisteme şi biodiversitate, prin sprijinirea restaurării turbăriilor/zonelor umede, poluarea cu substanţe chimice şi deşeuri periculoase, prin creşterea capacităţii de a aborda riscurile datorate poluării cu deşeuri, adaptarea la schimbările climatice, încurajând punerea în aplicare a planurilor de adaptare şi atenuare, şi  informaţii geografice integrate pentru mediu şi UE (instrumente îmbunătăţite de informare pentru decidenţii responsabili).

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum şi organizaţiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România), pot fi beneficiari eligibili ai acestui apel, dacă îndeplinesc condiţiile: sunt înregistrate ca persoane juridice în România sau în unul din statele donatoare; pot desfăşura activităţi în domeniile de interes ale Programului RO-Mediu; se încadrează în una din categoriile menţionate.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 29 martie 2021, ora 17:00, termen de înregistrare efectivă la sediul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Solicitanţilor li se recomandă să nu aştepte până la acest moment pentru a depune aplicaţiile de finanţare.

Data depunerii aplicaţiei va fi considerată data confirmării de primire cu număr de înregistrare de la operatorul de program. Dacă aplicantul nu primeşte numărul de înregistrare, acesta are obligaţia de a contacta operatorul de program.

Cererile de finanţare vor fi depuse la operatorul de program, într-un exemplar în format letric, în limbile română şi engleză şi o copie electronică (format pdf pe CD / DVD etc.), însoţite de o scrisoare de înaintare datată şi înregistrată în cadrul instituţiei/entităţii solicitantului.

”În cazul în care există diferenţe între versiunea în format letric şi cea electronică, versiunea pe suport hârtie va prevala. De asemenea, în cazul în care sunt remarcate diferenţe de conţinut între versiunea letrică şi cea electronică (informaţii lipsă, informaţii suplimentare, valori diferite etc.), operatorul de program poate decide respingerea proiectului”, arată ministerul.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.