Noi facilități pentru plata taxelor și a impozitelor locale

Consiliul local al municipiului Petroșani a decis acordarea unor facilități la plata taxelor și a impozitelor locale mai multor categorii de contribuabili. Noile facilități se acordă pe lângă bonificația de 10 procente pentru plata integrală, până la finalul trimestrului I, a impozitelor pe proprietate aferente anului 2021.

Facilitățile se acordă pensionarilor de peste 60 de ani, care îndeplinesc cumulat o serie de condiții și care sunt scutiți de la impozitul pe locuință și beneficiază de 50% reducere la impozitul pe teren.

Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădire, pensionarii de peste 60 de ani din Petroșani trebuie să îndeplinească mai multe condiții, și anume să fie proprietar al clădirii iar destinația acesteia să fie de locuință de domiciliu; să nu aibă alte venituri în afara pensiei; să locuiască efectiv în clădirea respectivă; să nu dețină în proprietate și alte locuințe de tip rezidențial; soțul sau soția să fie la rândul său pensionar cu vârsta de peste 60 de ani și fără alte venituri în afara pensiei; ceilalți membri ai familiei care locuiesc în aceeași locuință să fie minori.

Aceleași condiții trebuie îndeplinite și de pensionarii proprietari de teren, care pot solicita scutirea cu 50% din valoarea impozitului pe teren aferent anului 2021.

Consiliul local al municipiului Petroșani a dispus de asemenea scutirea de la plata impozitului pe clădirile utilizate de ONG-uri autorizate pentru furnizarea de servicii sociale. În anul 2021 vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădire și asociațiile sau fundațiile care desfășoară activități fără scop lucrativ (care nu au ca scop obținerea de venituri). Procedura de identificare a ONG-urilor ce pot beneficia de aceste scutiri, precum și documentele necesare în acest scop sunt prevăzute în HCL nr.11/2011.

Tot în această hotărâte sunt prevăzute și unele facilități care pot fi acordate persoanelor fizice și juridice cu privire la plata taxei de salubritate.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.