Noi ședințe de repartizare a cadrelor didactice

Candidații care au susținut examenul de titularizare și nu au fost repartizați în ședințele anterioare, mai au șanse de a ocupa posturile vacante în sistemul de învățământ preuniversitar din județ.

Potrivit calendarului Comisia județeană de mobilitate organizează sedința de repartizare în Sala „Spiru Haret” a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara pentru mai multe categorii de candidați.

Pentru data de 23 august are loc ședința de repartizare pentru pentru următoarele categorii de candidați, conform prevederilor Metodologiei: cererile de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;  cererile de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; ) cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate, prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;  cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie (continuitate min. 7.00, min. DEF); solicitările de continuitate la detașare la cerere (candidați care au fost detașați în anul școlar 2020-2021 pe baza notei la concursul național);  solicitările pentru detașare la cerere (titulari anterior înscrierii la concurs, participanți la concursul național, sesiunea 2021) în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul național, sesiunea 2021.

În data de 24 august va avea loc ședința de repartizare pentru cadrele  didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată; cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată; cadrele  didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Tot în data de 24 august se vor repartiza candidații  care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, în ordinea descrescătoare a notelor, (au prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar). Cererilor cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată; cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată; cadrele  didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată.

În aceeași zi se soluționează cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie; cererile candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, în ordinea descrescătoare a notelor, (au prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar)

Astfel în data de 25 august are loc ședința de repartizare a candidaților titulari care au înregistrat dosare de detașare la cerere prin concurs specific (punctaj)

Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de
repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice
angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de
prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor din Metodologie.

 

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.