Centru de învățare permanentă

Un centru comunitar de învățare permanentă va fi realizat la nivelul municipiului Orăștie,  în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” și Consiliul Local. Centrul va fi finanțat integral din bugetul local, din sume provenite din venituri proprii, donații şi sponsorizări sau taxe de participare aprobate ca taxe speciale.

Scopul Centrului comunitar de învățare permanentă în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Nicolaus Olahus” este să răspundă flexibil şi adaptat nevoilor de educație permanentă ale membrilor comunității.  La activitățile desfăşurate în cadrul Centrului pot participa orice cetățean român, fără discriminare, orice cetățean străin rezident pe teritoriul României şi apatrizii rezidenți în România. Activitățile Centrului se pot desfăşura în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională”, arată documentul aprobat de Consiliul Local al municipiului Orăștie.

Toți membrii comunității pot beneficia de activitățile oferite de centrul comunitar de învățare permanentă. Centrul îndeplineşte funcția de coordonare şi creare de rețele de educație permanentă prin încheierea de parteneriate cu alte instituții şi organizații, cum sunt: instituții de cultură, direcții şi agenții publice județene, servicii publice de asistență socială şi alți furnizori publici şi privați de servicii sociale, culte recunoscute de lege, organizații neguvernamentale, furnizori publici sau privați de formare, societăți private, consorții şcolare, palate şi cluburi ale copiilor, muzee, case de cultură, şi prin realizarea de rețele on line la nivel local, interjudețean, național, internațional.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *