PNL a sesizat CCR în privinţa Legii prin care se înfiinţează Editura Didactică şi Pedagogică

PNL a depus la Curtea Constituţională (CCR) o sesizare în privinţa Legii prin care se înfiinţează Editura Didactică şi Pedagogică, susţinând că aceasta este neconstituţională în integralitate.

Conform PNL, Legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.76/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.835 din 20 Octombrie 2017, privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare este neconstituţională deoarece încalcă dispoziţiile normative ale art.31 alin.(1) lit. a) din Legea nr.24/2000 referitoare la motivarea urgenţei, a caracterului excepţional, existent în momentul adoptării ordonanţei de urgenţă.

În sesizare se menţionează că Ordonanţa nu cuprinde prevederi de natură a constitui drept comun, nu reglementează raporturi sociale ori conduite umane, nu se aplică pentru cazuri generale şi impersonale, ci are un destinatar individualizat, agent economic privat cu capital de stat.

Prin conţinutul şi efectele juridice produse ordonanţa are prin urmare un caracter individual, fiind dată “intuitu persoane”, fiind departe de cerinţele constituţionale şi de practica Curţii Constituţionale referitoare la cerinţele şi rigorile actului normativ, lege sau ordonanţă a Guvernului. În raport de obiectul şi conţinutul ei, respectiv înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni şi aprobarea actului constitutiv, actul juridic în sine “negotium iuris” este unul propriu unei autorităţi sau unui organ administrativ şi nu organului legislativ, susţine PNL.

Liberalii mai arată că, prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă şi ulterior aprobarea ei de către Parlamentul României, atât actul de înfiinţare cât şi Actul constitutiv ale respectivului agent economic devin norme cu valoare de lege, fapt de natură a le excede controlului judecătoresc. Prin urmare, împotriva actului de înfiinţare a societăţii comerciale, a Actului său constitutiv nu mai pot fi formulate acţiuni în instanţă pentru constatarea unei eventuale nelegalităţi pentru că ele însele au devenit lege, singura cale de apărare ori de contestare rămânând calea contenciosului constituţional.

După cum se arată în mod explicit în Preambul şi Nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă scopul adoptării ordonanţei este acela de a se putea asigura mecanismul legal pentru ca, în ceea ce priveşte achiziţia manualelor şcolare şi a celorlalte materiale didactice, să se poată renunţa la achiziţiile publice. Din acest moment singurul furnizor de manuale şcolare pentru Ministerul Educaţiei Naţionale va fi exclusiv Societatea Editura Didactică şi Pedagogică – S.A.

”În condiţiile în care până acum această situaţie nu avea o consacrare legală şi nici nu era atât de ferm asumată politic, ceilalţi agenţi economici aveau dreptul legal şi libertatea de a fi parte la procesul de furnizare a manualelor şcolare. Prin faptul că s-a adoptat această ordonanţă, că în mod explicit, public şi oficial s-a făcut declaraţia că scopul urmărit este acela de a exista un singur furnizor, iar ceilalţi agenţi economici nu o mai pot face, este evident că accesul liber la o activitate economică le-a fost îngrădit. În opinia noastră, acest lucru vine în contradicţie evidentă cu dispoziţiile art.45 din Constituţia României”, subliniază semnatarii.

PNL susţine că, oricum, Legea de adoptare a Ordonanţei de urgenţă nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regii Autonome “Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare este neconstituţională în integralitatea ei, ca o consecinţă a imposibilităţii adoptării actului în forma ordonanţei de urgenţă.

”Simpla enumerare a dispoziţiilor legale şi constituţionale arată că instituirea unui monopol în materia editării manualelor şcolare încalcă dispoziţiile legale precitate ceea ce înseamnă încălcarea principiului legalităţii consacrat de art.1 alin.(5) şi ale art.135 alin.(1) din Constituţia României”, mai arată PNL.

În document se menţionează că, prin acţiunea unei autorităţi publice centrale, Ministerul Educaţiei Naţionale, manualele şcolare sunt editate exclusiv, în regim de monopol, de către societatea Editura Didactică şi Pedagogică, statul obligând prin lege ministerul să solicite editarea de manuale numai către Editura Didactică şi Pedagogică, numai acesteia fiindu-i delegată, prin lege, activitatea de editare a manualelor şcolare. Conform avizului Consiliului Legislativ nr.869/16.10.2017, proiectul „este susceptibil de un eventual impact anticoncurenţial având în vedere că, potrivit acestuia, Editura Didactică şi Pedagogică urmează să treacă în subordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, devenind astfel aplicabile prevederile art.31 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare[…] achiziţionarea manualelor şcolare editate de societatea nou înfiinţată ar fi exceptată de la aplicarea legii sus-menţionate”.

”Trebuie remarcat faptul că Societatea Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. nu este o autoritate publică, nu este nici o instituţie publică, ci este un agent economic cu capital privat. E drept că el aparţine de statului dar tot privat este. Din punct de vedere al regimului juridic între acest agent economic şi ceilalţi agenţi economici nu trebuie să existe nicio diferenţă de tratament. Procedând aşa, practic statul îşi preconstituie un adevărat monopol pe piaţa manualelor şcolare şi a tuturor celorlalte manuale şi materiale didactice ce sunt trecute la obiectul de activitate al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. Toţi ceilalţi agenţi economice nu vor mai avea acces pe această piaţă, nu ca urmare a unei concurenţe reale, a jocului dintre cerere şi ofertă, ci exclusiv în baza unei decizii subiective, în esenţă, argumentată exclusiv pe motive de oportunitate”, subliniază liberalii.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.