Proiectul de rectificare bugetară – Cât ar urma să primească autorităţile locale şi la ce vor fi folosiţi banii

Guvernul ar urma să aloce, la rectificarea bugetară, aproape 1,3 miliarde de lei oraşelor şi comunelor, cea mai mare parte din suma de care ar urma să beneficieze unităţile administrativ-teritoriale urmând a fi folosită pentru achitarea unor plăţi restante în funcţionarea administraţiilor locale sau a instituţiilor subordonate acestora.

Conform proiectului de ordonanţă privind rectificarea bugetară publicat vineri seară de Ministerul Finanţelor Publice, se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.296,8 milioane lei.

Din aceşti bani, 2,6 milioane lei se alocă pentru finanţarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a postului de prim ajutor, aferente plajei din comuna Costineşti, judeţul Constanţa.

Cea mai mare sumă, respectiv 1.074,0 milioane lei, va fi utilizată, conform proiectului, „în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 iunie 2021”.
Este vorba despre plăţi restante înregistrate de autorităţile locale în relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, dar şi relaţia cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
Din suma de aproape 1,3 miliarde de lei alocată autorităţilor locale, 220,2 milioane lei sunt destinate pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, urmare a majorării alocaţiei per capital prevăzută la art.6 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, de la 0,77 mii lei la 0,80 mii lei.
Proiectul de rectificare bugetară prevede, de asemenea, suplimentarea cu suma de 45,7 milioane lei a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, urmare a majorării cotei de finanţare de la bugetul de stat a acestor cheltuieli, de la 10% la 30%.
În plus, Guvernul propune majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale cu suma de 280 milioane lei, repartizată pe judeţe. „Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face de către consiliul judeţean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor”, se arată în proiectul de rectificare bugetară.
news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.