Satele comunei Totești rămân fără gaz

Satele aparținătoare comunei Totești rămân fără gaz. Un contract de peste  9,3 milioane de lei a fost contestat, iar autoritățile locale au dat dovadă de ”lipsă de interes”, după cum notează decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

”Prin contestația (…) înaintată de SC TRANS AR TRUST INSTALAȚII SRL, cu sediul în Arad (…) împotriva adresei (…) de comunicare a rezultatului procedurii, emisă de COMUNA TOTEȘTI (PRIMĂRIA) (…), în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate, organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Înființare rețea de distribuție și branșamente gaze naturale în localitățile Totești, Păclișa, Cîrnești și Reea, comuna Totești, județul Hunedoara” (…), s-a solicitat admiterea contestației, anularea comunicării rezultatului procedurii și a actelor care au stat la baza emiterii acestui act administrativ, obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei SC TRANS AR TRUST INSTALAȚII SRL, iar, în subsidiar, anularea procedurii”, arată documentul Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

Reprezentanții CNSC susțin că autoritățile locale au admis contestația firmei.

”Potrivit art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge, ca nefondate, excepțiile tardivității și lipsei de interes în formularea contestației, formulate de COMUNA TOTEȘTI (PRIMĂRIA), în calitate de autoritate contractantă. În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din lege, Consiliul admite, în parte, contestația depusă de SC TRANS AR TRUST INSTALAȚII SRL, în contradictoriu cu COMUNA TOTEȘTI (PRIMĂRIA) și anulează raportul procedurii nr. 23/13.04.2020, precum și comunicarea nr. 24/13.04.2020. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei SC TRANS AR TRUST INSTALAȚII SRL și la emiterea unui nou raport cu respectarea celor dispuse în motivare, în termen de cel mult cincisprezece zile de la comunicarea prezentei. În baza art. 26 alin. (6) din lege, respinge, ca nefondat, capătul de cerere secundar, de anulare a procedurii de atribuire. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. Împotriva prezentei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016”, arată decizia.

Locuitorii din comuna Totești se încălzesc cu ajutorul lemnelor. Odată realizată investiția aceștia se vor putea racorda la rețeaua de gaz metan.

 

 

 

 Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.