Schemă de finanțare pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană

Guvernul a adoptat proiectul privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană. Bugetul maxim al acestei scheme de ajutor de stat, aprobat prin Legea nr. 296/2018, cu modificările și completările ulterioare, este de 288 000 mii lei, cca. 60 000 mii EUR. Bugetul alocat schemei de ajutor, pentru anul 2022, este de 62 000 mii lei, echivalentul în EUR a sumei de 12 530 mii EUR. Autoritatea care acordă ajutorul este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemei este Agenția Națională a Zonei Montane.

”Obiectivul principal al schemei este îmbunătățirea nivelului global de performanță și sustenabilitate al exploatației agricole prin crearea unui sistem integrat și organizat pentru colectarea, prelucrarea și comercializarea laptelui, în condițiile respectării cerințelor legate de conservarea şi protecția mediului. Schema de ajutor urmărește valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producție primară, în scopul asigurării consumului intern, menținerii și creării de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării zonei montane şi pe îmbunătățirea nivelului de trai al fermierilor care desfășoară activități în această zonă”, arată documentul.

Schema va contribui la obiectivul de dezvoltare rurală care constă în stimularea competitivității agriculturii şi realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităților rurale, prin crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă, evitând astfel migrația populației din zonele montane. În plus, schema va urmări punerea în practică a priorității Uniunii în materie de dezvoltare rurală legate de promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a prelucrării produselor agricole. Ajutorul se va acorda sub forma unei subvenții directe întrucât generează rezultate imediate și încurajează beneficiarii să investească în activitatea pe care o desfășoară.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.