Ședință de Guvern | Ce proiecte de acte normative se află pe agenda ședinței din 9 aprilie 2020

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 9 aprilie 2020,

ora 17:00

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

 PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-4.pdf

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului Clinic de Radiologie, Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională din cadrul Institutului Clinic Fundeni“

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-16.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 – 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-17.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-18.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru studiul ce vizează analiza bugetară la nivelul României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-19.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-20.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-21.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNF.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-22.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (Unitatea Militară 0395 Satu Mare)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-23.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Judeţului Dâmbovița

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHGANEXA.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-30.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, precum și pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-26.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-32.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în domeniul public al județului Vâlcea, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes județean

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-33.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a finalizării unor lucrări de investiții

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-27.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-29.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-28.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Casa Majestății Sale ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-24.pdf

NOTE

 1. NOTĂ DE INFORMARE privind posibilitatea accesării Fondului de Solidaritate al UE ca suport financiar suplimentar în decontarea unor cheltuieli publice efectuate de România pentru limitarea efectelor epidemiei SARS CoV-2 Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-3.pdf
 2. NOTĂ cu tema: Măsuri pentru evitarea întreruperii proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 din cauza neaplicării cerințelor Directivei privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-4.pdf

PUNCTE DE VEDERE

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 30 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-5.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *